ایران، خلیج فارس

تدارک کشورهای همسایه ایران برای عربی کردن خلیج فارس

رسول نفیسی تأکید می کند که در نتیجه اقدامات ستیزجویانه ایران علیه غرب و انزوای این کشور، آمریکائیان شروع به استفاده از نام خلیج عربی کرده اند و اعراب هم  با باج دهی به مقامات و کشورها درصددند نام خلیج فارس را عوض کنند و اگر این گرایش ادامه یابد، شاید تا چهل، پنجاه سال آینده دیگر اسم خلیج فارس  از بین برود.

تبلیغ بازرگانی

بیانیه روز سه شنبه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مبنی بر عربی دانستن خلیج فارس اگرچه در واکنش به اظهارات سرلشگر حسن فیروز آبادی فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ایران صادر شد، نشاندهنده مرحله جدیدی از خصومت کشورهای همسایه با جمهوری اسلامی ایران است، که اخیراً افزایش یافته است.

گفتگو با رسول نفیسی

رسول نفیسی، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل خاورمیانه در واشنگتن، با اشاره به لحن تند و بی سابقه کشورهای عربی همسایه ایران، موضعگیری اخیر آنان را ناشی از قوت قلب آنان و سیاست جدیدی می داند که تا کنون سابقه نداشته است.
وی معتقد است که تیرگی روابط ایران با کشورهای عرب همجوار به اختلاف میان شیعه و سنی تبدیل شده و سیاست تهاجمی اعراب در جنوب خلیج فارس، در همین رابطه بوجود آمده است. به نظر رسول نفیسی، حوادث بحرین در ایجاد شکاف و تعمیق اختلافات مؤثر بوده و با توجه اینکه آنها تا امروز توانسته اند با داشتن دست بالا در بحرین اعتراض ها را سرکوب کنند، قوت قلب بیشتری گرفته اند.
رسول نفیسی انزوای بین المللی ایران را عامل مهمی در قدرت گیری همسایگان عرب در منطقه و تهدید منافع ایران می داند و می گوید که ایران با پیش گرفتن سیاست های غلط، امتیاز های زیادی را در منطقه از دست داده است که مهم ترین آن عدم استفاده از منبع گازی پارس جنوبی است که قطر با آرامش مشغول بهره وری از آن است و در نتیجه این قطر است که با استفاده از منابع انرژی و تلویزیون الجزیره برای خود اعتبار کسب می کند و ایران در منطقه بازنده می شود.
رسول نفیسی تأکید می کند که در نتیجه اقدامات ستیزجویانه ایران علیه غرب، ابتدا ارتش آمریکا خلیج عربی را به جای خلیج فارس در نقشه های خود به کار برد و اخیراً وزارت خارجه آمریکا هم همین اقدام را کرده و اگر این گرایش ادامه یابد، شاید تا چهل، پنجاه سال آینده دیگر اسم خلیج فارس  از بین برود.
رسول نفیسی، با تکیه بر اینکه اعراب با باج دهی به مقامات و کشورهای مختلف، همانطور که در مورد گوگل اینکار را کردند، درصدند تدریجاً نام خلیج فارس را عوض کنند، این خطر را بسیار جدی می داند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید