افغانستان/سمنگان

تداوم حملات کشنده در افغانستان

Reuters

متعاقب سوء قصد خونینی که طی یک محفل عروسی، در شهر ایبک در ولایت سمنگان، باعث کشته شدن تعداد زیادی از مردم شد، خبر رسید که مسئولین پولیس آن ولایت، یک باند تروریستی را مورد حمله قرار داه، فرمانده آنان را کشته و 12 تن را دستگیر کرده اند.

تبلیغ بازرگانی

هنوز اینکه این گروه تروریستی، عامل سوء قصد ایبک بوده است یا نه، مشخص نشده است ولی سخنگوی پولیس زون شمال، از کشته شدن شخصی به نام ملا امیر گل خبر داده است، که فرمانده یک گروه مسلح شورشیان، در درۀ صوف بود.

در مورد حوادث سمنگان، گفتگویی داریم با صدیق الله توحیدی، خبر نگار. آقای توحیدی، بعد از شرح سوء قصد، در مورد حاجی احمد خان سمنگانی میگوید که او یکی از متنفذین محل، و نمایند، مردم در پارلمان بود. دلیل این سوء قصد را آقای توحیدی، ادامۀ قتل های زنجیره ای میداند که توسط طالبان و به کمک آی اس آی صورت میگیرد. بعد از یاد آوری از جنرال داوود و استاد ربانی و قربانیان دیگر سوء قصد ها، آقای توحیدی توضیح میدهد، که این اعمال به این دلیل است، که طالبان و آی اس آی، برای سالهای بعد از خروج نیروهای بین المللی نقشه میکشند و میخواهند، با ارعاب و با قتل شخصیت ها، زمینه را برای تسلط دوباره بر افغانستان، آماده بسازند.

در مورد احتمال دستگیری عاملین این سوء قصد، آقای توحیدی میگوید که هنوز این موضوع مشخص نشده است. ولی اگر واقعاً پولیس افغانستان موفق شده باشد، با این زودی، عاملین سوء قصد ایبک را دستگیر کرده باشد، این میوتواند آغازی برای ایجاد اعتماد باشد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید