افغانستان/ اروپا

تداوم روابط دیپلماتیک، بعد از کشته شدن سربازان فرانسوی

حامد کرزی  قرار است این هفته در سفرش به اروپا،قرار دادهای دو جانبه بافرانسه، ایتالیا و انگلستان امضا کند،
حامد کرزی قرار است این هفته در سفرش به اروپا،قرار دادهای دو جانبه بافرانسه، ایتالیا و انگلستان امضا کند، REUTERS

این هفته، با وجود اینکه با کشته شدن سربازان فرانسوی در افغانستان، احتمال تجدید نظر در روابط دیپلماتیک موجود بود، بر اساس قرار قبلی، حامد کرزی به اروپا می آید و قرار است با فرانسه، ایتالیا و انگلستان قرارداد های همکاری دوجانبه امضا کند.

تبلیغ بازرگانی

دیروز حامد کرزی، کابل را به قصد ترکمنستان ترک کرد و بعد از ملاقات با رئیس جمهور این کشور قرار است به ایتالیا برود.

حامد کرزی در ایتالیا، ماریو مونتی- نخست و زیر، و همچنان رئیس پارلمان این کشور را ملاقات خواهد کرد و قرار است میان دو کشور، قراردادی امضا شود که ارتباطات دو کشور را در دراز مدت، توسعه یا انکشاف بدهد.

جمعه، قرار است حامد کرزی در پاریس، با مسئولین حکومتی فرانسه هم یک قرار داد استراتیژیکی امضا کند؛ در فرانسه حامد کرزی با نیکلا سارکوزی و همچنان با رئیس پارلمان فرانسه- برنارد اکویه، ملاقات خواهد کرد.

و بالاخره، جمعه شب، حامر کرزی پاریس را به قصد لندن ترک خواهد کرد و در لندن قرارداد استراتیژیکی دراز مدت با انگلستان امضا خواهد کرد؛ میزبان حامد کرزی در لندن، نخست وزیر این کشور- داوید کامرون، خواهد بود.

بعد از کشته شدن سربازان فرانسوی در افغانستان و واکنش شدید نیکلا سارکوزی، احتمال تغییر در ملاقات های سیاسی وجود داشت؛ ولی به نظر می آید که فرانسه فکر تخلیۀ قبل از آخر امسال افغانستان را از سر خود دور کرده است.

 سوسیالیست های فرانسه گفته اند که در صورت موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که سه ماه بعد صورت میگیرد، افغانستان را تا آخر سال جاری ترک خواهند کرد؛ در جواب، امروز آلن ژوپه- وزیر خارجۀ این کشور، اعلان کرد که با خروج نیروهای فرانسوی تا قبل از آخر سال جاری مخالف است.

برای تأمین امنیت سربازان فرانسوی در افغانستان، وزیر دفاع این کشور درخواست کرده است که آن عده از سربازانی به کاپیسا فرستاده شوند، که در گذشته از جانب نیروهای فرانسوی آموزش دیده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید