بررسی روزنامه های فرانسه

ترامپ، طوفانی که همه چیز را با خود خواهد برد

دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا
دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا REUTERS/Carlo Allegri

سرمقاله نگار فیگارو می نویسد موج ناشی از برپائی این طوفان عظیم چنان بلند و گسترده بود که سواحل اروپا را نیز پوشش داد. اینک همه فهمیده اند که مردم خشمگین اند.

تبلیغ بازرگانی

روزنامه های امروز فرانسه را اگر مایل باشید می توان ترامپ نامه هم نامگذاری کرد. چرا که بسختی بتوان مطالب دیگری در شماره امروز آنها یافت.

فیگارو که صفحه اول خود را با عکس بزرگ ترامپ و با واژه "طوفان" آراسته است، در سرمقاله امروزش هم از استعاره طوفان استفاده کرده است تا نشان دهد که با انتخاب ترامپ تمام محاسبات و همه نظر سنجی ها بباد رفتند. راحتی خیال روشنفکران برگزیده هم بر باد رفت. اطمینان خاطر محافل مالی نیز با این طوفان برچیده شد. اعتماد بنفس سیاست مردان و تکبر روزنامه نگاران نیز بهم ریخت. تیغی برای بریدن بکار افتاد که نفس را در سینه ها برید.

  نویسنده فیگارو عقیده دارد که ما خود این گزینه را انتخاب کرده بودیم که نبینیم. از زمان انتخاب پیروزمند دونالد ترامپ، دیگر نمی توان خود را به کوچه علی چپ زد. خدا خودش می داند که ما گوش ها و چشم هایمان را بسته بودیم.

بروایت فیگارو هنوز هم کسانی به ما می گویند که این بزرگترین قدرت صنعتی و نظامی جهان هزگز تسلیم هوا و هوس های یک دلقک نخواهد شد. ولی باید فهمید که سفید پوستان کوچکی که وارد میان شده اند اینک مدت هاست که خشمگین اند. آمریکای رنجور و شورشگری که اینک سر برآورده است در مناطقی ساکن است که صنعتی بوده اند، این بخش از کشور اینک با بیکاری، با الکل، با شکست تحصیلی و با از دست دادن سنت های خانوادگی مقابله می کند. این آمریکا قبلاً اوضاع بدی نداشته است. ولی اکنون فکر می کند که اقلیت ها هستند که به صاحب امتیاز تبدیل شده اند.

سرمقاله نویس فیگارو عقیده دارد که برای فهم پیروزی ترامپ باید این امریکا را شناخت.
سرمقاله نویس لیبراسیون نیز پیروزی ترامپ را "کابوس" نامیده است و می نویسد سرانجام کابوس به حقیقت پیوست. او می پرسد راست است که یک کاندیدای خشن، غیر قابل پیش بینی و عوام فریب به پیروزی رسیده است و زمام امور بزرگترین دموکراسی جهان را در دست گرفته است؟ ایا ممکن است او دوباره شکنجه را قانونی کند، یازده میلیون مهاجر را از کشور بیرون اندازد و هزار کیلومتر دیوار میان آمریکا و مکزیک بر پا کند؟

لیبراسیون البته فکر می کند که بخش مهمی از این خیالات را قانون اساسی و نیز موسسات و نهاد های دموکراتیک باطل خواهند کرد.

لیبراسیون عقیده دارد که رشد این ناسیونالیسم تهاجمی که این سفیدهای امریکائی پرچم آنرا به کف ترامپ داده اند، منحصر به این کشور نیست و اینک می توان حضورش را در مجارستان و انگلستان دید. در ایتالیا و لهستان هم رد پای اشکاری دارد. حتی در شمال اروپا و فرانسه هم نشانه هایش دیده می شود.

بروایت سرمقاله نویس، حزب دموکرات آمریکا هم مثل احزاب چپ اروپائی قادر نبود نگرانی و خشم مردم را ببیند. ترس و دلواپسی طبقه متوسطی که وضع زندگی اش هر روز وخیم تر می شود در حالیکه برگزیدگان جامعه در حال ستایش از دلپذیری پدیده جهانی شدن لیبرالی هستند. به این ترتیب تحمیل تنگدستی به مردم و نه به رهبران از یک سو و تمرکز ثروت در راس جامعه، باید در انتظار روزی می بود که زمان پرداخت قیمت ها فرا می رسید. و آن روز فرارسیده است.

اومانیته هم سرمقاله امروزش بطرز حیرت انگیزی به تفسیر های فیگارو و لیبراسیون نزدیک است و این نشریه نیز هشدار می دهد که خشم مردم آمریکا و یافتن علل آن درس های زیادی برای فرانسه خواهد داشت.

و سرانجام لوموند امروز عصر هم سرمقاله اش را به تقابل میان اروپا و آمریکای ترامپ اختصاص داده است. بروایت لوموند، در تمام سالهای گذشته میان اروپا و امریکا اتحادی وجود داشت که ناشی از همشکلی نظامات سیاسی آنها، همسانی ارزش هایشان،همکاری هاو مبادلات اقتصادی اشان وهمسازی نظامی و دیپلماتیک میان انها بود. این هماوائی برای اروپا ضروری است و باید بداند که ترامپ این اتحاد را ادامه خواهد داد یا خیر؟

بروایت لوموند اروپا ۵۰۰ میلیون جمعیت دارد و ۲۲ در صد از تولید ناخالص ملی جهان را در اختیار دارد. یعنی درست پشت سر امریکا که ۲۴ در صد از این تولید را بخود اختصاص داده است. این نشریه نتیجه میگیرد که اروپائی ها باید پیوند خود را مستحکم کنند و بشکلی یکپارچه مذاکرات با آمریکا را اغاز نمایند. چرا که بر خلاف تفاوت های فراوانی که منافع کشورهای مختلف اروپا را از هم جدا می کند، در عرصه مناسبات اروپا با آمریکا منافع انها مشترک است و باید در این باره دستجمعی گفتگو کنند و تصمیم بگیرند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید