خبر کوتاه

ترامپ با پیروزی در ایالت مهم فلوریدا به پیروزی قطعی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک شد

ترامپ با پیروزی در ایالت مهم فلوریدا (با ۲۹ رأی مجمع انتخاباتی) به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسیار نزدیک شد