فرانسه/مطبوعات

انتقال قدرت با دیدار میان اوباما و ترامپ آغاز شد

@fotolia

همانگونه که درخبرها آمده بود، لئونارد کُوهن خواننده، اهنگ سازو ترانه سرای کانادایی روزگذشته درلوس انجلس مرکزایالت کالیفرنیا درگذشت.لاکروا، یومیه جامعه مسیحیان فرانسه، تیتر اول شماره امروز خود را به این چهره سرشناس موسیقی اختصاص داده که تا همین ماه های اخیردرهشتاد دو سالگی درصحنه های کنسرت حاضرمی شد. عناوین اصلی سایر روزنامه های چاپ پاریس به اثرات انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و مبارزات انتخاباتی در فرانسه اختصاص دارد‌.

تبلیغ بازرگانی

درروزنامه های امروزهمچنان انتخابات آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ و مبارزات انتخاباتی مقدماتی درفرانسه درچشم انداز انتخابات ریاست جمهوری 2017 تیترهای اول این روزنامه های امروز را تشکیل می دهد.
فیگارو درتیترصفحه اول خود با چاپ تصویری از دیدارروز گذشته ترامپ رئیس جمهوری منتخب و اوباما رئیس جمهوری کنونی می نویسد: با این دیدار درواقع ترامپ روند تحویل و تحول قدرت درواشنگتن را آغازکرد.
سرمقاله نویس فیگارو نیز با اشاره به همین تصویر دست دادن اوباما و ترامپ به سخنان اوباما درهفته های اخیراشاره می کند که ترامپ را مردی خطرناک برای دموکراسی آمریکا توصیف کرده بود.
فیگارو می نویسد: به هرتقدیردست دادن دو رئیس جمهوری کنونی و آینده نشان می دهد که رئیس تغییرکرده است، اکنون باید با رئیس جدید کارکرد.
بُهت حاصل از نتیجه قضاوت صندوق ها نیز درحال زایل شدن است، همه چیز خواهد گذشت وهمه چیزروال عادی خود را باز خواهد یافت.
"آرنو لاگرانژ" می نویسد: ولی معمای حل نشده اکنون درداخل خود جناح جمهوریخواهان است.
درحال حاضرهمه ی آنهایی که از ترامپ فاصله گرفته بودند به نوعی به اتحاد مقدس با وی روی آورده اند.
فیگارو این پرسش را مطرح می کند که آیا این اتحاد مقدس پایدارخواهد بود؟.
فیگارو درپاسخ می نویسد: بسیاری عوامل این پایداری به رفتارخود دونالد ترامپ بستگی خواهد داشت.
آیا او حاضرخواهد شد آنانی را که درطول مبارزات به او پشت کردند به کاردعوت کند؟ به سخنی، دیگرآیا او مخالفین جمهوریخواه خود را عفو خواهد کرد؟.
آیا او میان خواست های سیاسی خود وخواست های سیاسی کنگره تعادلی برقرارخواهد کرد؟.
آرنو دولاگرانژ می نویسد: با این حال معمای بزرگ این است که کسی ازنحوه کارکردن و انتخاب های او چیزی نمی داند.
فیگارو می افزاید: او گفته است که دیگرسیاست به سبک سنتی درامریکا را نمی پذیرد، به همین دلیل است که چارچوب های سیاسی سنتی را شکسته است.
او می گوید: هنرمعامله را درکارسیاسی ترجیح می دهد.
فیگارو می افزاید: بامداد روزنهم نوامبرباراک اوباما سرخورده ها را به خویشتن داری و امیدواری فراخواند. او گفت هیچ چیز نمی تواند جلوی برآمدن خورشید را بگیرد.
این سخن اوباما بدان معناست که بطور بنیادی چیزی درآمریکا تغییرنخواهد کرد.
فیگارو می نویسد: این نظر اگرچه یک واقعیت است، اما چندان هم مطمئن نیست.

لیبراسیون نیز گزارش های متعددی را به حال وهوای آمریکا بعد از انتخابات و برنامه های اکیپ تازه برای کاخ سفید اختصاص داده است.
لیبراسیون می نویسد: حدود سه هفته پیش از روزانتخابات دو نالد ترامپ یک گروه بیست نفره را مامور فراهم کردن مقدمات تحویل - تحول قدرت درواشنگتن کرده بود.
این گروه فهرستی برای اندیشیدن وارائه راه حل ها مناسب برای اقدامات پیش رو داشت که مهمترین آنها تعیین ترکیب اعضای دولت جدید، فرستادن گروه های مسئول برای تغییر و تحول درامور فدرال درایالات مختلف و برنامه همکاری دولت جدید با کنگره برای دوره مقننه آینده بود.
لیبراسیون می نویسد: یکی از اولویت های دولت جدید بی تردید، بیمه های عمومی اوباما خواهد بود.
این آن چیزی است که ترامپ خواستارلغو ان است و اعضای محافظه کارکنگره نیزاز آن حمایت می کنند.
شاید درمرحله بعدی تجدید نظردربرخی قرار دادهای اقتصادی - تجاری باشد مانند پیمان های تجاری امضا شده با کانادا و مکزیک.
احتمال دارد ترامپ برای تحقیق درباره دوران خدمت هیلاری کلینتون یک دادستان ویژه تعیین کند و دستورالعمل های اوباما درمورد حفظ گروهایی از مهاجرین را لغو نماید.
واما بازگردیم به "لئونارد کوهن" خواننده، آهنگ ساز و ترانه سرای کانادایی.
لاکروا درتیترنخستین صفحه خود درباره لئونارد کوهن می نویسد: ترانه های کوهن مملو از شعرهای رمانتیک با آمیزه ای از رنگ غم بود.
لئونارکوهن پس ازسال ها خوانندگی وسرودن ترانه های عاشقانه درسال 1990 میلادی دست از صحنه وموسیقی کشید و به دامن بودیسم پناه برد، تا جایی که، درسال 1996 لباس روهبانیت بودایی را به تن کرد.

لاکروا می نویسد: درژوئیه گذشته کوهن شاعر و ترانه سرای دلبند خود "ماریان ایهلن" را ازدست داد که این غیبت زندگی او را به شدت تحت تاثیرقرارداده بود و درشعری برای معشوق از دست رفته سرود که من درنزدیکی تو هستم، اگر دست را فرا بیاوری، مرا خواهی یافت. 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید