روزنامه های امروز فرانسه

ترامپ و دانشگاهیان در کنار تروریسم، مهاجرت و امنیت در فرانسه

Donald Trump et son administration pourraient préparer de nouvelles mesures de contrôle aux frontières.
Donald Trump et son administration pourraient préparer de nouvelles mesures de contrôle aux frontières. REUTERS/Jim Bourg

مسایل مطرح در روزنامه های امروز، یکی ترامپ است و این بار، اعتراضات دست اندرکاران علم و دانش، دیگر فرانسوا فیون است و اینکه در صفوف جناح او، همه میخواهند به او خیانت کنند ولی هنوز کسی جرئت نمیکند. کاندیدا های دیگر انتخابات آیندۀ فرانسه، یعنی هامون، ماکرون و دیگران هم در روزنامه ها برای خود جا دارند و حتی صحبت از فرانسوا بایرو هم است، که هنوز تصمیم نگرفته است که کاندید شود یا نه.در کنار این مسایل، صحبت از تروریسم و عملکرد پولیس است که علاوه بر جوانب دیگر این مسئله، امروز صحبت از منتفی شدن قانونی هم است که بر اساس آن رفتن در سایت های انترنتی جهادی ها ممنوع بود.در بارۀ مهاجران در روزنامه های امروز میخوانیم که آنان هنوز هم در جنگل کاله حضور دارند و اینکه در برزیل، اعتصاب پولیس، باعث یک موجی از قتل شد. و این سوال، که ماهتاب از کجا پیدا شد، در کنار بحثی در بارۀ بیماری و تداوی آن در بیمارستان ها آمده است که میگویند یک نوع نمایشی است که سناریوی آن از قبل نوشته شده است.

تبلیغ بازرگانی

لیبراسیون صفحۀ اول خود را زیر عنوان «ترامپ بر علیه سیانس» به ترامپ اختصاص داده است. از همان آغاز کار میخوانیم که پژوهشگران و دانشگاهیان امریکایی، جنگ صلیبی را که ساکن جدید کاخ سفید علیه آنان آغاز کرده است افشا میکنند. ترامپ که همزمان، توسط «خلقتی» ها یعنی کسانی که به خلقت عقیده دارند و «کلیماتوسپتیک» ها یعنی کسانی که به گرمایش زمین عقیده ندارند، احاطه شده است.

در صفحات داخلی لیبراسیون میخوانیم که رئیس جمهور جدید ایالات متحده، حملات خودش را به جامعۀ علمی، با استخدام معتقدین تئوری توطئه و لابی ها، در پست های کلیدی، بیشتر کرده است. پژوهشگران این برگشت به عقب را افشا میکنند و برای مقاومت در برابر آن خود را سازماندهی میکنند.

در ادامه صحبت از «مسلم بان» است. مسلم بان نام طرحی بود که بر اساس آن ترامپ میخواست از وارد شدن مسلمانان از تعدادی از کشورهای اسلامی به خاک ایالات متحده جلوگیری کند. حالا لیبراسیون نوشته است که بعد از اینکه یک قاضی این حکم ترامپ را منتفی کرد، حالا ترامپ میتواند از دادن ویزا به مردمان این کشورها جلوگیری کند. ولی در این مسئله هم دانشمندان و دانشگاهیان خساره میبینند، چونکه با این کار، بار دیگر تعدادی از پژوهشگران و دانشگاهیان ممنوع الورود خواهند شد.

در ادامه صحبت از محتوای علم و دانش هم است. حضور شخصیت های که به عقاید علمی مرسوم معتقد نیستند و دنبال تشریحات دیگر میگردند، میتواند در محتوای علوم هم اثر داشته باشد. یک سازمانی که هدفش دفاع از کارکنان نهاد ها است، نوشته است که «تلاش ها برای دستبرد به دانش با این هدف که با سیاست های آنان مطابقت پیدا کند، محکوم به شکست هستند». یکی از موارد این تلاش ها میتواند در مسئلۀ محیط زیست باشد. در این اواخر و بخصوص بعد از اجلاس کلانی که در پاریس زیر عنوان کاپ 21 گرفت شد، نتیجۀ سیاسی شرکت کنندگان، که به گفتۀ خود آنان، بر اساس بررسی های تکنیکی و یافته های علمی بوده است ، این بود که کرۀ زمین در حال گرم تر شدن است. ولی دونالد ترامپ به این مسئله عقیده ندارد. او میتواند کاری کند که بررسی های علمی آینده، بجای اینکه در جستجوی واقعیت ها باشند، برای نظر او مدرک ایجاد کنند.

در نهایت نتیجه گیری روزنامۀ لیبراسیون این است که با این تدابیر، ایالات متحده میتواند «لیدر شیپ»، یا رهبری و ریاست علمی خود را از دست بدهد. در این رابطه یکی از محققین امریکایی، که در یک شبکه های پژوهش مستقل کار میکند، گفته است که حکومت جدید ایالات متحده میتواند از سایت های فدرال برای پخش نظریات مخالف بپردازد. بخصوص در بارۀ گرمایش زمین.

* * *

فیون دادگستری و مطبوعات را متهم میکند. لیبراسیون نوشته است که فرانسوا فیون در حال حاضر دفاعیۀ خود را بالای دو مسئله بنا گذاشته است. یکی بی کفایتی «دادگستری ملی مالی»، که یک بخش خاص دادگستری است که به مسایل مربوط به پول میپردازد و دیگر، همکاری میان مطبوعات و قضا. ولی جالب تر این که فرانسوا فیون که نخست وزیر سارکوزی بود ولی برعکس او، که تند حرف میزد و تند عمل میکرد، فیون بسیار نرم بود، حالا به نوشتۀ لیبراسیون، عادت های سارکوزی را گرفته است. همچنان در ادامه، لیبراسیون نوشته است که فیون که در آغاز کمپین بصورت شدید به سارکوزی حمله میکرد، حالا با او، که او هم با قانون و دادگستری مشکلات دارد، ابراز همدردی میکند.

* * *

کرانه های رود اردن، «انگار شما در کنار شیطان زندگی کنید». زیر این عنوان در لیبراسیون، گزارشی آمده است که با قانونی شدن بعد از انجام کار 3921 خانه در سرزمین فلسطینی ها آغاز میشود. در «قصره» و «جلود»، دهکده های که توسط خانه های «استعماری» محاصره شده اند، زمین های زراعتی توسط اسرائیلی ها غصب شده اند و منظرۀ مناطق در جشم مردمان آنجا، عوض شده است. صحبت از قانون جدیدی است که پارلمان اسرائیل آنرا با این خیال تصویب کرد که شاید ایالات متحده چیزی نگوید. ولی پنج روز پیش از پذیرایی از بنیامین نتانیاهو، جمعه گذشته ترامپ به یک روزنامۀ اسرائیلی گفت که او خیال نمیکند که توسعۀ شهرک سازی بتواند برای صلح مفید باشد.

* * *

در برزیل، یک اعتصاب نیروهای پولیس، باعث راه افتادن یک موجی از قتل شد. دلیل اعتصاب آنان کم بودن حقوق یا معاش آنان بود. ولی طی این مدتی که آنان در اعتصاب بودند، 120 مورد قتل صورت گرفت. نمایندگان پولیس برزیل میگویند که این قهر میتواند به بخش های دیگر کارمندان دولتی هم سرایت کند. به دلیل تاخیر در پرداخت حقوق، استادان میتوانند گروه بعدی باشند.

* * *

زیر عنوان «کشف»، در لیبراسیون میخوانیم که ماهتاب میتواند از یک تصادف یا تصادم بزرگ بوجود آمده باشد. یک سنگ فضایی به نام «تیا»، چهار ملیارد سال پیش، با کرۀ زمین تصادف کرده است و متعاقب این تصادف، مقادیری از خاک زمین پراگنده شده و بعد با هم تجمع کرده و کرۀ ماه را تشکیل داده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید