افغانستان/ کابینه - گفتگو

تردید در مراعات توازن‌ها در ایجاد کابینۀ افغانستان

AF.NEWS

در کابینۀ جدید افغانستان، اشخاصی از اقوام مختلف و با گرایشات مختلف سیاسی انتخاب شده‌اند، ولی با آنهم به نظر میاید که توازن‌های مهم کشور، بخوبی مراعات نشده‌اند.

تبلیغ بازرگانی

وزارت‌خانه‌های امنیتی یعنی وزارت دفاع، وزارت داخله و همچنین ریاست امنیت ملی، به پشتون‌ها واگذار شده‌اند. همچنان در میان کسانی که به عنوان وزیر در کابینۀ آینده حضور خواهند داشت، تعدادی از آنان در گذشته از اعضای فعال و مهم حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودند.

ترکیب این کابینه را امروز با آقای نجیب محمود، استاد روابط بین المللی در دانشگاه کابل بررسی میکنیم.

گفتگو با نجیب محمود

آقای نجیب محمود، با تصریح این موضوع آغاز میکند که ایجاد کابینه باعث خرسندی مردم است چون میتواند کشور را از حالت رکود فعلی بیرون بکشد. ولی در مورد توازن‌ها، آقای محمود با یادآوری این که توقع جبهۀ اصلاحات و هم گرایی این بود که یکی از پست‌های امنیتی به آنان سپرده شود، میگوید این موضع در صفوف این جناح شاید ایجاد نارضایتی کرده باشد.

ولی آقای محمود این نگرانی را با اینکه هنوز کابینه توسط شورا تأیید نشده است قابل برطرف شدن میداند. دلیل آن هم این است که به نظر او، تا نهایی شدن تشکیل کابینه هنوز هم فرصت برای بوجود آوردن بعضی تغیرات در پست های وزارتخانه ها وجود دارد.

در مورد حضور کسانی که منسوب به احزاب "پرچم" و "خلق" هستند، آقای محمود میگوید که اگرچه این اشخاص هم جزو سیاستمداران کشور هستند ولی اینکه مسئولین کسانی را انتخاب کرده‌اند که یک زمانی در برابر مجاهدین میجنگیدند شاید در پارلمان باعث مخالفت شود؛ اگر چه ممکن است این افراد بر اساس اصل شایسته سالاری انتخاب شده باشند ولی احتمال دارد کشمکش‌های سیاسی رایج، با این اصل در تضاد واقع شود.

در نهایت، با تصریح این که بصورت عموم، عُمر حکومت های ائتلافی کوتاه است و زود منتج به تشنج و برگزاری مجدد انتخابات میشود، آقای محمود مسئلۀ تخصص و مدیریت را مطرح میکند و میگوید که بسیاری از اشخاصی که در پست‌های وزارتخانه‌ها انتخاب شده اند تجربۀ کافی مدیریت ندارند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید