اسلامگرایی / فرانسه

تروریستم و اسلامگرایی در فرانسه

محل مسکونی فرد متهم به قتل در محاصره پلیس فرانسه
محل مسکونی فرد متهم به قتل در محاصره پلیس فرانسه REUTERS/Jean-Paul Pelissier

محمد مراح، تروریستی که در روزهای گذشته سه نفر نظامی، سه کودک و یک معلم مدرسۀ یهودی را به قتل رساند، گفته شده است که از زندانیان سابق زندان قندهار بوده است.

تبلیغ بازرگانی

این شخص که به گفتۀ وزیر داخله / کشور فرانسه، خود را مجاهد و عضو القاعده تلقی میکند، فرانسوی الجزایری تبار است و بیست و سه سال سن دارد. او که کارش مکانیک بود، بعد از اینکه مدتی را در افغانستان و پاکستان سپری کرد، به یک تروریست تبدیل شد. محمد مراح، صبح امروز، ساعت ها در یک آپارتمان موضع گرفته بود، و پولیس متخصص امور تروریستی او را محاصره کرده بود.

محمد مراح، در توجیه کشتار کودکان در یک مدرسۀ یهودی گفته است که او به این ترتیب انتقام بچه های فلسطینی را گرفته است، و در مورد کشتار سربازان فرانسوی، گفته است، که دلیل آن عملیات های نظامی فرانسه در کشور های خارج است.

در حالیکه تا ساعاتی قبل، این شخص تنها یک موتور سیکلت سواری بود، که به سوی نظامیان و بچه های یهودی تیر اندازی میکرد، به زودی، هویت و جزئیات زندگی او، پخش شد. او در دهم ماه اکتبر سال 1988 در تولوز تولد شد. مادرش میگوید که هیچ اثری روی او ندارد و یک برادر دارد که او هم جزء سلفی ها است.

وکیل مدافع محمد مراح گفته است که او از سالهای 2004 و 2005 به اینسو، به دلایل جرم های کم اهمیت مورد تعقیب قرار داشت. ولی او را به عنوان یک شخص با ادب معرفی میکند که به نظر او، نمیتوانست دست به چنین اعمالی بزند. او در مواردی، به دلیل سرقت و رانندگی بدون گواهینامه دستگیر و مجازات شده بود.

این حادثه، دلایل آن، و همچنان اوضاع مسلمانان فرانسه، موضوع گفتگوی ماست با آقای علی محقق نسب، نویسنده و خبرنگار افغان، ساکن فرانسه.در مورد ارتباطات مسلمانان فرانسه با قضایای جهاد در افغانستان و پاکستان آقای محقق نسب میگوید که مسلمانان فرانسه با این مسایل ارتباطی ندارند و در میان آنان و همچنان در میان مسلمانان کشورهای دیگر، کسانی استند که مسلمانان ناراحت استند و در زندگی اجتماعی سازگاری ندارند. به گفتۀ آقای محقق نسب، عامۀ مسلمانان فرانسه و هیچ انسان عاقلی، اینچنین نمی اندیشد.

در این احتمال، که بدبینی در مورد اسرائیل، باعث این حرکت شده باشد، آقای محقق نسب میگوید که قضایای فلسطین و اسرائیل، طبعاً روی بسیاری از مسلمانان اثر سوء نیگذارد، ولی اینکه یک انسان بخواهد در فرانسه یک کس دیگری را بکشد، یا یهودیانی را بکشد که با این مسایل ارتباطی هم ندارند، یا به اطفال حمله کند، این نوع عملکرد، اصلاً در اسلام هم ممنوع است.

در نهایت، از آقای محقق نسب، ارتباط این قضیه را با حملۀ سرباز امریکایی در قندهار پرسیدم که شانزده تن غیر نظامی را کشت. آقای محقق نسب میگوید که این دو موضوع قابل مقایسه نیستند چون حادثۀ قندهار در جایی صورت گرفت که در آن جنگ جریان دارد، و احتمال اینکه عساکر روحیۀ خراب داشته باشند و عصبی شوند موجود است. ولی حادثۀ تولوز در فرانسه، با آن حادثه قابل مقایسه نیست.

گفتگو با علی محقق نسب، نویسنده و خبرنگار

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید