روزنامه های امروز فرانسه

راههای جهاد از فرانسه به سوریه و راههای پناه جوئی از سوریه به اروپا

A Zaventem, les blessés sont guidés en dehors de la zone des explosions par les secouristes, ce 22 mars 2016.
A Zaventem, les blessés sont guidés en dehors de la zone des explosions par les secouristes, ce 22 mars 2016. REUTERS/Francois Lenoir

دو موضوع مهم در اروپا، یکی تروریسم است و دیگر، مهاجرت. در روزنامه های امروز فرانسه لاکروا در بارۀ رادیکالیزاسیون نوشته است، فیگارو برگرداندن مهاجران را مطرح کرده است، لیبراسیون راه های جهاد را از فرانسه تا سوریه ترسیم کرده است.

تبلیغ بازرگانی

این بررسی را با برگرداندن مهاجران آغاز میکنم که فیگارو، از زبان ژان کلود یونکر، آنرا کار «هرکول» دانسته است. هرکول، یکی از خدایان یونان باستان، پسر زئوس است. در ادامه، در این نوشته، مسایل امروز با استوره های یونانی مختلط شده، و صحبت از آخرین کار است که مشکل ترین کار هم میباشد. «سربر»، نام یک سگی بوده است که سه کله داشته است و صحبت از یک عملیات وسیع پولیسی، در جزایر یونان است، در صورتیکه برنامه های اروپا دچار مشکل شود.

با وجودیکه قانون دانان اروپایی تلاش زیادی برای خوب جلوه دادن قرارداد مرکل / داوود اوغلو کرده اند، که به هر پناهجو حق میدهد، که نه تنها در خواست پناهندگی کند، بلکه حتی در صورت رد شدن درخواست، حق مرافعه را هم داشته باشد، ولی با همۀ این ها، قرارداد مرکل / داوود اوغلو، که بیست و هشت کشور اروپایی آنرا تایید کرده اند، قراردادی که ظاهراً در برابر اروپاییان جلوۀ خوبی دارد، نمیتواند یک عمل بشردوستانه تلقی شود. چونکه صحبت از اخراج دست جمعی مهاجران است. 

تبلیغات اروپاییان به آنعده از مهاجرانیکه هنوز هم در ترکیه هستند، این است که شما دیگر لازم نیست در فکر عبور باشید، چون با وجود پرداخت پول به قاچاقچیان، حتی اگر هم موفق به عبور شوید، دوباره برگردانده خواهید شد. در اینصورت، شما شانس قبولی قانونی احتمالی آیندۀ خود را از دست میدهید.

پیام اروپا به مهاجران این است که نیایید ! و در هم بسته است. ولی آیا اروپاییان واقعاً دروازه را بسته اند ؟ در جواب به این سوال فیگارو نوشته است که بصورت رسمی، از یکشنبه به اینسو، راه ها به روی مهاجران بسته شده اند. ولی اروپاییان بیشتر از محکم بودن دروازه های یونان، روی تاثیر روانی سخنان خود حساب میکنند. در فردای بسته شدن دروازۀ اروپا، یعنی دوشنبه، باز هم 1660 مهاجر به یونان آمدند. این تعداد دوبرابر روز های قبل بود.

اگر ورود مهاجران ادامه پیدا کند، در آن صورت آلمان و یونان وارد بخش دوم سناریوی از قبل پیش بینی شده خواهند شد. در این صورت، «هات سپوت» های که فعلا در جزایر یونانی محل گذر مهاجران است، به محل نگهداری اجباری آنان تبدیل خواهد شد. یعنی به زندانی که مهاجران، از آن به ترکیه برگردانده خواهند شد. این هات سپوت ها که در جزایر «لزبوس»، «چیوس»، «ساموس»، «مروس» و «کوس» قرار دارند، در حال حاضر، ظرفیت پذیرایی از شش هزار نفر را دارند. در آینده ظرفیت آنان میتواند به بیست هزار نفر افزایش پیدا کند.

* * *

در لاکروا، روزنامۀ مسیحی، صحبت از تلاش حکومت برای اصلاح کسانیست که به اصطلاح «رادیکال» شده اند. رادیکال یعنی کسی که حاضر است به دلیل عقاید سیاسی و مذهبی خود، دست به تروریسم بزند. حکومت فرانسه دیروز اعلان کرده است که در سلول های مبارزه علیه رادیکال شدن جوانان مسلمان، امام های مسلمان هم حضور خواهند داشت.

در ادامه، زیر عنوان، «فرانسه در جستجوی راه مبارزه با رادیکال شدن مسلمانان»، عکس های از تبلیغات رسمی حکومت فرانسه را میبینیم که بر اساس سوال و جواب، یا تز و آنتی تز، ساخته شده است. اول آمده است که : «آنان به تو میگویند، بیا با یکی از قهرمانان ما خانواده تشکیل بده». در تصویر بعدی به عنوان جواب آمده است که : «در حقیقت، تو بچه هایت را در جنگ و در ترور پرورش خواهی داد.»

این دور دوم گفتگو با جهان اسلام است. در حالیکه فرانسه در تدابیر مبارزه با رادیکالیسم، عقب مانده است، حضور امامان مسلمان در این برنامه ها، یک نوع پیشرفت تلقی شده است. بخصوص که لاکروا از سخنان اخیر مانول والس یاد کرده است که از تلاش برای درک صحبت کرده است. در حالیکه در گذشته او بیشتر روی مبارزه تاکید میکرد، تا درک کردن نقطۀ نظر مسلمانان رادیکال.

* * *

در لیبراسیون نقشه های از فرانسه و سوریه ترسیم شده و در کنار آن صحبت از 68 راه برای رسیدن به جهاد است. در واقع، رقم شصت و هشت، از تعداد جهادی های آمده است، در میان 168 جهادی فرانسوی که در سوریه جان دادند. لیبراسیون به کمک دانشجویان ژورنالیسم و علوم سیاسی، سفر آنان را بررسی کرده است. جوان ترین این شصت و هشت نفر، 13 سال و پیر ترین آنان، 40 سال داشتند. در ادامه جزئیات سفر این اشخاص آمده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید