ترکیه، یونان

یونان نظامیان تُرک پناه برده به این کشور را به ترکیه باز نمی‌گرداند

دیوان عالی یونان با استرداد ٨ نظامی تُرک به ترکیه مخالفت کرد. این ٨ تن که در پی کودتای نافرجام ١٥ ژوئیه سال گذشته به یونان گریخته اند، از سوی آنکارا به دست داشتن دراین کودتا متهم شده اند. وزیر امور خارجۀ ترکیه در واکنش به این تصمیم دیوان عالی کشور یونان اعلام کرد که آنکارا به بررسی کامل اثرات این حکم بر روابط میان دو کشور خواهد پرداخت.