ترکیه لایحۀ افزایش اختیارات رییس جمهوری را تسلیم مجلس می‌کند

بنعلی یلدیریم نخست وزیر ترکیه
بنعلی یلدیریم نخست وزیر ترکیه REUTERS/Umit Bektas

نخست وزیر ترکیه بنعلی یلدیریم، خبر داد که حزب عدالت و توسعه، حزب در قدرت، هفتۀ آینده لایحۀ اصلاح قانون اساسی این کشور را به منظور افزایش اختیارات رییس جمهوری به مجلس تقدیم می کند. نخست وزیر ترکیه سپس اضافه کرد که این لایحه در صورت به تصویب رسیدن در مجلس در تابستان آینده به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

تبلیغ بازرگانی

نخست وزیر ترکیه تصریح کرده است که به غیر از حزب عدالت و توسعه، حزب ملی گرای این کشور نیز از این لایحه پشتیبانی می کند.

به گفتۀ منابع آگاه لایحۀ پیشنهادی مهمترین اختیارات نخست وزیر را به رییس جمهوری منتقل می کند. رییس جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان، که در سال ۲۰۱۴ از طریق آرای عمومی به این مقام برگزیده شد بی وقفه خواستار اصلاح قانون اساسی ترکیه به منظور افزایش اختیارات رییس جمهوری این کشور بوده است.

به گفتۀ نخست وزیر ترکیه بر اساس لایحۀ پیشنهادی رییس جمهوری ترکیه پیوند خود را با حزب متبوعش حفظ می کند. این لایحه همچنین خواستار پایان یافتن مقام نخست وزیری در ترکیه است و رییس جمهوری را که در حال حاضر مقامی تشریفاتی است به رییس قوۀ اجرائیه بدل خواهد کرد و یک یا دو معاون نیز برای او تعیین خواهد نمود.

تصویب مستقیم لایحۀ اصلاح قانون اساسی ترکیه نیازمند رأی موافق ۳۶۷ نمایندۀ مجلس است. اما، تصویب نهایی آن به وسیلۀ یک همه پرسی دست کم به رأی ۳۳۰ نماینده مجلس محتاج است. حزب عدالت و توسعه که دارای ۳۱۷ نماینده در مجلس ترکیه است قادر نیست به تنهایی این لایحه را به تصویب برساند و به همین خاطر برای جلب حمایت ناسیونالیست های ترک که دارای ۴۰ نماینده در مجلس هستند وارد گفتگو با آنها شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید