بررسی روزنامه های فرانسه

ترکیه و همه پرسی قانون اساسی در روزنامه های فرانسه

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه REUTERS/Murad Sezer

امروزفرانسه درتعطیل سراسری به سرمی برد.عید مذهبی پاک با گذشته حدود نوزده قرن همچنان دراکثرکشورهای مسیحی گرامی داشته می شود. درواقع می شود گفت که درفرانسه عید پاک جزو نادر اعیادیست با خواستگاه مذهبی که گرامی داشت آن یکی از روزهای تعطیل به حساب می آید.

تبلیغ بازرگانی

این روز مذهبی بجز روسیه، پرتغال و بخشی از اسپانیا درهمه کشورهای اروپایی گرامی داشته می شود.

درآغاز مراسم مذهبی عید پاک یک هفته، و درواقع هفته بلافصل پس ازروزعروج عیسی مسیح به آسمان ادامه می یافته است، که امروز تنها به یک روز دوشنبه عید پاک محدود شده است.
جالب اینکه عید پاک دراذهان عمومی کشورهای اروپایی به "جشن تخم مرغ" نیزشهرت دارد و در سال های پیشین دراین روز میلیون ها تخم مرغ رنگی میان کودکان رد و بدل می شد.
دربرخی ازکشورها مانند آمریکا نماد عید پاک به جای تخم مرغ، خرگوش است.

فیگارو به مناسبت عید "پاک" سرمقاله شماره امروز خود را به ستمی که ازسوی داعش به مسیحیان درخاورمیانه روا داشته می شود اختصاص داده.
فیگارومی نویسد: امسال نیز عید پاک همراه بود با تلخکامی و اشک مسیحیان درخاورمیانه.
فیگارو به دو سوء قصد تروریستی علیه "قبطی" های مصر اشاره می کند که طی آن هفته گذشته ده ها نفرازنیایشگران عید پاک درکلیسای های اسکندریه جان خود را ازدست دادند.
به هرحال، به مناسبت عید پاک، بیشترروزنامه های فرانسه امروز به کیوسک هانیامدند ودرحد انتشاراینترنتی باقی ماندند.

با توجه به رویداد همه پرسی مهم دیروز درترکیه که احتمالاً کل خاورمیانه را تحت تاثیرقرارخواهد داد روزنامه های امروز بیشترین گزارش ها را به همه پرسی این کشوراختصاص داده اند که با حدود یک میلیون و دویست هزاررای بیشتر به پیروزی رجب طیب اردوغان و حزب تحت رهبری وی "عدالت وتوسعه" انجامید.

"لزاکو" روزنامه اقتصادی فرانسه درمقاله اساسی خود درباره نتایج رفراندوم ترکیه می نویسد: علی رغم اعتراضات به نحوه رای گیری و نتایج به دست امده، قدرت مطلق رجب طیب اردوغان ازصندوق ها بیرون آمد.
او اقتداربلامنازعی را که ازصندوق ها به دست آورده، بدون تقسیم کردن آن با هرمقام دیگری، اعمال خواهد کرد.

به نوشته لزاکو، با تغییرات تصویب شده درقانون اساسی او خواهد توانست بدون نیاز به رای اعتماد پارلمان عزل و نصب وزرا و مقامات را راساً انجام دهد، ارقام بودجه کشور را آنگونه که می خواهد جا به جا کند و نیمی از قضات عالی کشوررا خود راساً منصوب نماید.

به نوشته لزاکو حتی این احتمال وجود دارد که دربوجود آوردن اکثریت پارلمانی نیز خود اردوغان وارد عمل شود.
یک دانشجوی تُرک به "لزاکو" گفته است نمی توان بعد ازاین حتی یک مورد نشان داد که بدون تصمیم مستقیم رجب طیب اروغان انجام شدنی باشد.
"لزاکو" می نویسد: جبهه "کمالیست" ها اعلام داشته اند که در۳۷ درصد حوزه های رای گیری شاهد خلاف کاری بوده اند وموارد خلاف را به دادگاه علی کشوراطلاع داده اند.

هومنیته ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه می نویسد: اگرچه آنگونه که اردوغان درنظرداشت اتفاق آرا درهمه پرسی به دست نیامد، ولی کمی بیش از ۵۱ درصد شهروندان به تغییرقانون اساسی رای مثبت دادند.
هومنیته می نویسد: با تصویب این تغییرات پُست نخست وزیری درترکیه حذف می شود.

دولت ترکیه که این مصوبه را فراهم آورده براین باوراست که نظام سیاسی آینده موجب ثبات بیشتردرکشورخواهد شد.
یک تحلیگرامورترکیه به هومنیته گفته است: این درست است که نتایج همه پرسی یک پیروزی برای اردوغان محسوب می شود، اما شکست او نیزهست، زیرا استانبول، شهری که او  شغل سیاسی خود را از انجا آغازکرده بود روز گذشته به همه پرسی رای منفی داد.
لازم به یاد آوری است که اکثرشهرهای بزرگ ترکیه مانند استانبول، آنکارا و آدانا ازمیربه همه پرسی رای منفی دادند.

فیگارو دربخشی از گزارش های خود به واکنش ها ونگرانی های اروپا درقبال نتایج همه پرسی درترکیه پرداخته.
فرستاده فیگارو به برلین می نویسد: اروپا درمورد معضلی به نام ترکیه دچار انشقاق است.
فیگارو می نویسد: برخی کشورها مانند اطریش به طورجدی خواستارقطع هرگونه مذاکره اروپا با ترکیه هستند، این درحالی است که خانم مرکل خواهان ادامه تماس ها بادولت آنکارا است.

به نوشته فیگارو اکنون اردوغان و ترکیه خود را برای انتخابات بعدی آماده می کنندو قرار است در سال ۲۰۱۹ گزینش رئیس جمهوری و اعضای پارلمان جدید درچارچوب قانون اساسی اصلاح شده صورت پذیرد.

در"لوموند" روزنامه عصرفرانسه گزارش کوتاهی به چاپ رسیده است پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حضورحسن روحانی درمبارزات انتخاباتی.

فرستاده لوموند به تهران درگزارش خود به نظربرخی از ایرانیان درمورد انتخابات کنونی پرداخته و می نویسد: یک ماه مانده به انتخابات به نظرمی رسد که جبهه اصولگرایان درمقابل رئیس جمهوری کنونی، حسن روحانی، ازتشتت رنجوراست.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید