دسترسی به محتوای اصلی
چین/ اینترنت

تشدید سانسور تارنمای اینترنت در چین

DR
۲ دقیقه

در حالیکه در سه ماه اخیر مقامات دولتی چین سانسور و محدودیت های شبکۀ اینترنت را در این کشور افزایش داده اند، به دنبال شایعات مبنی بر به وقوع پیوستن یک کودتا در پکن، سرکوب کاربران اینترنتی شدت یافت.

تبلیغ بازرگانی

مقامات چینی که رسمأ اعلام کرده بودند قصد دارند فضای اینترنتی کشور خود را پاکسازی کنند، به دنبال شدت گرفتن شایعات مبنی بر وقوع کودتای نظامی در پکن دست به اقدامات سرکوبگرانۀ جدیدی زدند و گذشته از بستن تعدادی پایگاه اینترنتی و محدود کردن کاربران در دستیابی به وبلاگ ها، ده ها نفر را دستگیر کردند.

در این زمینه مقامات چینی از دو شرکت عمدۀ خدمات اینترنتی فعال در زمینۀ شبکه های اجتماعی، که میزبانی اکثریت وبلاگ های کاربران چینی را عهده دار هستند خواست تا دسترسی به بسیاری از وبلاگ ها را محدود کرده و حتی امکان افزودن نظرات شخصی دیگر کاربران را ممنوع سازند.

دو شرکت بزرگ "سینا وایبو"٭ و "تن سنت"٭ اعلام کردند که مقامات دولتی از آنها خواسته اند تا حد اقل یک هفته این ممنوعیت ادامه یابد تا از گسترش شایعات زیان بار جلوگیری شود.

شایان یاد آوریست که از ماه فوریۀ سال جاری میلادی و آغاز موج سرکوب اینترنتی توسط مقامات چینی تا به حال بیش از یک هزار نفر دستگیر شده اند و بیش از ٢٠٠ هزار پیام اینترنتی سانسور شده است.

این موج سانسور جدید در چین در حالی راه اندازی شده که در حال حاضر ماه هاست که کاربران اینترنتی در این کشور امکان دسترسی به شبکه هایی مانند یو توب، فیسبوک و یا توئیتر را ندارند.

٭ Sina Weibo

٭ Tencent

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.