افغانستان

نشست بررسی جایگاه حقوق بانوان در رسانه‌ها در افغانستان

وزارت امور زنان افغانستان
وزارت امور زنان افغانستان

وزارت امور زنان افغانستان یک نشست سه روز درباره جایگاه حقوقی بانوان در رسانه‌ها برگزار می کند

تبلیغ بازرگانی

این نشست که از امروز آغاز شده تنها به حضور زنان در رسانه ها و نبود آنها در پست های کلیدی توجه نمی کند، بلکه به معضلات زنان در کل جامعه نیز می پردازد.

در پایان این نشست، قطعنامه ای در مورد جایگاه حقوق زنان در رسانه ها صادر خواهد شد.

از عادله محسنی، فعال حقوق زنان در افغانستان خواستم درباره عنوان این نشست یعنی جایگاه حقوقی بانوان در رسانه ها توضیح دهد.

گفتنی است که غلام نبی فراهی، معاون وزرات اطلاعات فرهنگ، با ستایش از نقش و کارکردهای زنان در رسانه‌ها، از دولت خواست که زمینه را برای مبارزه با خشونت علیه زنان خبرنگار مساعد سازد .

امروز همچنین شورای زنان ولایت سمنگان یک گردهمایی به منظور حل مشکلات زنان این منطقه تشکیل داد.

شوراهای زنان که به حمایت دولت آلمان از طریق همکاری افغان – آلمان آغاز به کار کرده اند، به بانوان این منطقه فرصت دیدار با یکدیگر در تمام ولسوالی های سمنگان را فراهم می نمایند.

شوراهای زنان که توسط زنان اداره می شوند و به مسایل زنان می پردازند، در عین حال از حقوق زنان در ادارات دولتی محلی دفاع می کنند و برای مشارکت گسترده تر آنان در نهادهای دولتی می کوشند.

هدف عمده این شوراها پررنگ ساختن نقش زنان در سیاست در سطوح مختلف در نهادهایی چون وزارت خانه ها،دفتر والی ها و ولسوال ها، و شاروالی ها توصیف شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید