افغانستان / نظامی

تشویش از ازدیاد حملات طالبان

در حالیکه نیروهای خارجی در حال خروج از افغانستان هستند، حملات جدید شورشیان و کشته شدن تعداد زیادی از عساکر خارجی، باعث تشویش شده است

نیروهای امریکایی در افغانستان
نیروهای امریکایی در افغانستان
تبلیغ بازرگانی

نیروهای امریکایی اعلان کردند که عاملین سقوط هلیکوپتری را که چند روز قبل با سی و هفت تن سرنشین هدف حمله قرار گرفت، کشته اند. ولی طالبان این خبر را رد کردند و گفتند که کسانیکه کشته شده اند، عاملین سقوط هلیکوپتر امریکایی نبودند. علاوه بر این، نه تنها عساکر امریکایی، بلکه همچنان تعدادی از سربازان فرانسوی هم درین اواخر کشته شدند. با این حالت، اینکه ماموریت نظامی نیروهای غربی در افغانستان تمام شده باشد، زیاد موجه به نظر نمی آید.

دگر جنرال عبدالهادی خالد

برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با دگر جنرال عبدالهادی خالد، متخصص مسایل نظامی

آقای خالد میگوید که در طی این سالها، استراتیژی درستی وجود نداشت و این حملات و موفقیت های طالبان، ناشی از این موضوع است، نه اینکه آنان قوی تر شده باشند.

آقای خالد، با تصریح اینکه تمامی نیروهای شورشی امروز، در سراسر کشور، کمتر از نیروهای مخالف حکومت داکتر نجیب، البته در آنزمان، در حومۀ کابل میباشد، اضافه میکند که جنگ فعلی جنگ اردو در برابر اردو نیست، بلکه جنگیست که در آن استخبارات میتواند نقش عمده داشته باشد و متاسفانه در این ساحه، کمبود های فراوانی وجود دارد.  

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید