تشکیلات خودگردان فلسطین کنترل غزه را در دست می‌گیرد

تبلیغ بازرگانی

پیرو توافقی که میان سازمان حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین صورت گرفت، کنترل گذرگاه های مرزی نوار غزه و مصر و اسرائیل به تشکیلات خودگردان فلسطین واگذار شد. پیرو این توافق، تشکیلات خودگردان فلسطین به زودی کنترل کامل نوار غزه را در دست می گیرد. بر اساس همین توافق سازمان حماس امروز تجهیزات خود را در گذرگاه شمالی غزه و اسرائیل برچید. امروز همچنین کنترل گذرگاه مرزی غزه و مصر طی مراسمی به تشکیلات خودگردان فلسطین سپرده شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید