سوریه / اتحادیه عرب

تشکیل جلسه اتحادیه عرب روز یک شنبه درقاهره

نمایی از یک جلسه کشور های عضو اتحادیه عرب
نمایی از یک جلسه کشور های عضو اتحادیه عرب

بحران خونین سوریه که از ده ماه پیش صدها قربانی به جای گذشته امروز نیز با کشته شده یازده تن ادامه یافت. 

تبلیغ بازرگانی

 به گزارش منابع خبری، در جریان انفجار یک کامیون که در حال انتقال شماری از زندانیان در استان ادبیل بود، یازده تن از زندانیان جان خود را ازدست دادند.
به گفته یک مسئول دیدبان حقوق بشرسوریه، کامیون حامل زندانیان با یک بسته انفجاری ازسوی افراد ناشناس آگاهانه هدف قرارگرفته بود.
وی می گوید: مامورین امنیتی نیزکه این زندانیان را همراهی می کردند، درجریان این رویداد زخمی شدند.
ازسوی دیگر، با پایان ماموریت یک ماهه ی ناظرین اعزامی اتحادیه عرب به سوریه، مقامات بلند پایه این اتحادیه روز یک شنبه، فردا، درانتظارگزارش هئیت های اعزامی به سرمی برند. درهمین رابطه قراراست روزیک شنبه، بیست و دوم ژانویه، نشستی درمقراتحادیه درقاهره تشکیل گردد. احتمال می رود کشورهای عضو درنشست فردا به بحث پیرامون راه های ممکن و  باقی مانده برای جلوگیری ازادامه سرکوب های خونین رژیم بشاراسد بپردازند.

حکومت سوریه این هفته، در پایان ماموریت ناظرین عرب، از آنها خواسته بود تا درسوریه بمانند و به کارخود ادامه دهند. ولی اپوزیسیون رژیم اسد می گوید، مامویت یک ماهه ی این هیئت موجب توقف و حتی کاهش کشتارهای رژیم نشده است.
تازه ترین آمار از شمار قربانیان نشان می دهد که طی ده ماه، سرکوب نیروهای مسلح رژیم سوریه، حداقل پنج هزارو چهارصد نفر از متعرضین حکومت اسد کشته شده اند.
بنا براین گزارش، درمدت یک ماه حضور هیئت های عربی در این کشورنیز بیش پانصد نفرتوسط مامورین حکومتی کشته و چهارصدو بیست نفرنیز دستگیر شده اند.
با این حال، در آستانه تشکیل نشست مقامات اتحادیه عرب در قاهره "علی جروش" نفردوم هیئت ناظرین اعزامی به سوریه گفت همه داده ها حکایت ازآن دارد که به علت کمبود زمان برای تکمیل تحقیقات ماموریت ناظرین یک ماه دیگر تمدید خواهد شد.
وی می گوید بخش اعظم زمان ماموریت یک ماهه اول به تهیه و آماده کردن مقدمات ولوازم انجام مامویت سپری شده است.
همزمان با پایان ماموریت یک ماهه ی ناظرین عرب وبه علت ادامه خونریزی ها از سوی مامورین رژیم، نخست وزیر قطر پیشنهاد کرده بود که، به جای اعزام گروه دیگری ازناظرین، نیروهای مسلح عربی به سوریه اعزام شوند. این پیشنهاد ازسوی حکومت سوریه ومتحد اصلی آن روسیه مورد مخالفت قرار گرفت.  درحال حاضر به گفته کارشناسان احتمال انجام اقدامات تظامی علیه رژیم اسد بسیارضعیف به نظرمی رسد، ولی احتمال دارد کشورهای عربی و غربی برمیزان تحریم ها علیه حکومت دمشق بیفزایند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید