یونان/ انتخابات

تشکیل حکومت جدید و موافقت یا مخالفت با ریاضت اقتصادی

Alexis Tsipras رئیس حزب چپ رادیکال یونان، مسئول تشکیل حکومت جدید برای کشور
Alexis Tsipras رئیس حزب چپ رادیکال یونان، مسئول تشکیل حکومت جدید برای کشور REUTERS/Kostas Tsironis/Pool

جناح مخالف ریاضت اقتصادی در یونان، ١٥١ کرسی از ٣٠٠ کرسی پارلمان این کشور را به دست آورده است و احتمال دارد حکومت آیندۀ یونان را این جناح تشکیل بدهد.

تبلیغ بازرگانی

بعد از شکست حزب محافظه کار "آنتون ساماراس" در تشکیل حکومت، در حالیکه این حزب مقام اول را به دست آورده بود، "الکسی تسیپراس"٭- رئیس حزب چپ رادیکال، که در انتخابات یکشنبه گذشته جای حزب سوسیالیست را که در مقام دوم قرار داشت گرفته، مسئول شده است تا برای این کشور یک حکومت جدید تشکیل بدهد.

در حالیکه احزاب معمولی یونان، با طرح سیاسی ریاضت اقتصادی موافق هستند، حزب چپ رادیکال که ١٦٫٧ در صد آراء را به دست آورده است، با این سیاست مخالف است. ولی قانون اساسی یونان حکم میکند، اگر حزبی که مقام اول را به دست آورده است، موفق به تشکیل حکومت نشود، این مسئولیت به دوش حزب دوم قرار میگیرد.

"سیریزا"- حزب چپ رادیکال، با ریاضت اقتصادی که اروپا میخواهد به یونان تحمیل کند مخالف است و اعلان کرده است که میخواهد بعد از نشکیل یک حکومت چپی، برنامه های تصفیۀ اقتصادی یونان را با نهاد های طرف معامله، یعنی اروپا و صندوق بین المللی پول بررسی مجدد کند، تا در تصامیمی که برای ریاضت سیاسی گرفته شده است، انعطاف بوجود بیاید.

اگر حزب چپ افراطی "سیریزا" موفق به نشکیل حکومت نشد، بر اساس قانون اساسی یونان این مسئولیت به حزب سوم داده خواهد شد که این مقام را در انتخابات یکشنبه گذشته حزب سوسیالیست به دست آورده است.

مخالفین ریاضت اقتصادی، در این انتخابات اکثریت را به دست آورده اند، یعنی از ٣٠٠ کرسی پارلمان، ١٥١ آنرا از آن خود کرده اند. حزب سوسیالیست و حزب محافظه کار "دموکراسی جدید" که هر دو با برنامۀ اقتصادی ریاضت موافق هستند، تنها ١٤٩ کرسی پارلمان را دارند.

در صورتیکه یونان برنامۀ ریاضت اقتصادی را اعمال نکند، احتمال دارد کار به جایی برسد که آنان مجبور شوند از "اورو" بیرون بیایند و دو باره پول سابق خود را احیا کنند. این فرضیه باعث تشویش بسیاری از متخصصین شده است چون در این صورت،پول مشترک اروپاییان، یعنی "اورو"، آسیب می بیند و تلاش متخصصین در این است که نشان بدهند که حتی اگر یونان از "اروپا" و "اورو" خارج هم شود، این واحد پولی بصورت عموم در خطر نیست.

٭ Alexis Tsipras

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید