بورکینافاسو

تشکیل حکومت موقت در "بورکینا فاسو"

Michel Kafando.
Michel Kafando. AFP/ROMARIC HIEN

بعد از یک عمر فعالیت در دیپلماسی، "میشل کافاندو"* به عنوان رئیس دولت موقت "بورکینا فاسو"* انتخاب شد. او برای مدت یک سال در این پست باقی خواهد ماند و بعد از یک سال در این کشور آفریقایی انتخابات برگزار خواهد شد.

تبلیغ بازرگانی

انتخابات آیندۀ بورکینا، در ماه نوامبر سال 2015 برگزار میشود. "میشل کافاندو"* گفته است که او بصورت طبیعی این پیشنهاد را پذیرفته زیرا وی همیشه زمانی که به مأموریت گماشته میشود، قبول میکند، همچنان گفته است که این پست بیشتر از افتخار، یک مسئولیت خطیر است. مجمعی که او را به این پست انتصاب کرد، مرکب از 23 نفر است که اکثر آنان را غیرنظامیان تشکیل می دهند.

میشل کافاندو، 72 سال دارد و در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی در داکار، پاریس، بوردو و ژنو تحصیل کرده است. متعاقب آن او در وزارت امورخارجۀ کشورش پست های متعدد ریاست را اشغال کرده است، بعد از مدتی کار در سازمان ملل به عنوان سفیر کشورش، او دوباره به بورکینافاسو برگشته و پست وزارت امور خارجه را برای چندین دوره به عهده گرفت.

در دوران جمهوری «انقلابی» "توماس سانکرا" از 1983 تا 1987، او که با این رژیم مخالف بود به فرانسه برگشت و دوباره وارد دانشگاه شد؛ در سالهای بعد وی دوباره نمایندۀ کشورش در سازمان ملل شد و بالاخره بعد از شورش در برابر "کامپا اوره" که میخواست برای بار سوم خود را به ریاست حمهوری کاندید کند و کودتای نظامیان، او به عنوان مسئول دوران گذار انتخاب شد.

فرانسوا هولاند- رئیس جمهوری فرانسه، با قدردانی از او، گفته است که «فرانسه در این دوران تعیین کننده برای این کشور، در کنار بورکینا فاسو خواهد ماند». اتحادیۀ افریقا هم از اینکه این پست به یک غیر نظامی داده شده است قدر دانی کرد.

Burkina Faso *

Michel Kafando *

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید