یمن

تشکیل "شورای ملی نیروهای انقلاب مسالمت آمیز" از سوی اپوزیسیون

در "شورای ملی نیروهای انقلاب مسالمت آمیز" یمن ١٤٣ نفر عضویت دارند.این شورا قرار است در آینده اعضای "دفتر اجرائی" خود را که شمارشان بیست نفر خواهد بود انتخاب کند.هدف از تشکیل این شورا هماهنگ کردن مبارزه و تدوین برنامه ای برای ساقط کردن رژیم کنونی است.

پیام عبدالله صالح به ملت یمن از ریاض پایتخت عربستان سعودی - شانزدهم اوت 2011
پیام عبدالله صالح به ملت یمن از ریاض پایتخت عربستان سعودی - شانزدهم اوت 2011 REUTERS
تبلیغ بازرگانی

گروه ها وسازمان های مخالف دولت یمن که از ماه ها پبش خواستار کناره گیری علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری این کشور، از قدرت هستند امروز با تشکیل شورائی به نام "شورای ملی نیروهای انقلاب مسالمت آمیز" با یکدیگر متحد شدند.
یکی از رهبران اپوزیسیون پارلمانی یمن در گفتگوئی با خبرگاری فرانسه گفت این شورا نیروهای انقلابی را رهبری خواهد کرد و عزم جزم کرده است که به مبارزه و مقاومت تا کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت ادامه دهد.
علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، که بیش از سه دهۀ پیش تا کنون به گونه ای بلامنازع بر یمن حکم رانده است، پس از آن که در اثر انفجار در کاخ ریاست جمهوری به شدت دچار سوختگی شد برای معالجه به عربستان سعودی رفت.
علی عبدالله صالح دیروز در عربستان اعلام کرد به زودی به یمن باز می گردد و قصد کناره گیری از قدرت را ندارد.
در "شورای ملی نیروهای انقلاب مسالمت آمیز" یمن ١٤٣ نفر عضویت دارند و انتخاب آنان امروزدر یک گردهائی اپوزیسیون یمن در صنعا، پایتخت یمن، صورت گرفته است.
هدف از تشکیل این شورا هماهنگ کردن مبارزه و تدوین برنامه ای برای ساقط کردن رژیم کنونی است.
این شورا قرار است در آینده اعضای "دفتر اجرائی" خود را که شمارشان بیست نفر خواهد بود انتخاب کند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید