آمریکا

تصاویری از شادی هواداران ترامپ پس از پیروزی در انتخابات آمریکا

REUTERS
تبلیغ بازرگانی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید