اروپا/بحران مالی و پولی

تصمیمات بیسابقه رهبران منطقه یورو برای مهار بحران

سران کشورهای اروپایی در نشست تصویب کمک به یونان
سران کشورهای اروپایی در نشست تصویب کمک به یونان Reuters

رهبران اروپائی منطقه یورو دیشب، جمعه شب در بروکسل با تصمیمات خود پیامی روشن و صریح به بازارهای مالی جهان ارسال داشتند که حکایت از عزم راسخ آنان برای مهار بحران مالی یونان و جلوگیری از سرایت این بحران به سایر کشورهای منطقه یورو میکند.

تبلیغ بازرگانی

رهبران اروپائی منطقۀ یورو جمعه شب در بروکسل با تصمیمات خود پیامی روشن و صریح به بازارهای مالی جهان ارسال داشتند که حکایت از عزم راسخ آنان برای مهار بحران مالی یونان و جلوگیری از سرایت این بحران به سایر کشورهای منطقه یورو میکند.

پس از هشت ساعت بحث و تبادل نظر، رهبران کشورهای اروپائی منطقه یورو بر روی ایجاد دو مکانیزم که کنترل بحران را میسر میسازد، به توافق رسیدند. آنان همچنین در مورد تحکیم نظارت بر روی بودجه کشورهای عضو و تسریع در پالایش جریانات مالی بخش عمومی در کشورهای منطقه یورو توافق نمودند.

در این نشست، سران 16 کشور اروپائی منطقه یورو طرح کمک 110 میلیارد یوروئی به یونان را که تأمین منابع مالی آن توأماً با صندوق بین المللی پول در نظر گرفته شده را بطور قطعی به تصویب رساندند.

بر اساس منابع دیپلماتیک اروپائی، نخستین مکانیزم مورد توافق سران اروپائی منطقه یورو منبطق بر ماده 122-2 معاهده اتحادیه اروپا بوده و به شورای اتحادیه اروپا – اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه – امکان میدهد که به هنگام بروز مشکل اساسی برای هریک از کشورهای عضو به کمک وی شتابند. دومین مکانیزم به کمیسیون اروپا اجازه میدهد که با ضمانت مستقیم و صریح کشورهای عضو وضمانت تلویحی بانک مرکزی اروپا اقدام به استقراض از بازارهای مالی نماید.

جزئیات تصمیمات متخذه در این اجلاس سران اروپائی منطقه یورو تا یکشنبه نهائی شده و بلافاصله قابل اجرا خواهد بود.

در باره این رویداد با حسن منصور استاد اقتصاد در دانشگاه لندن گفتگوئی انجام داده ایم.

از وی میپرسیم که تصمیمات دیشب رهبران اروپائی منطقه یورو میتواند سوداگران بازارهای پولی و مالی جهان را آرام نماید؟

وی میگوید آنچه هم اکنون در اروپا میگذرد در حد یک زمین لرزه بزرگ در بازارها مالی و پولی جهانی است. در عرض هفته گذشته بازارهای اروپا بیش از 4 در صد افت کردند. یورو به میزان 4.3 در صد ارزش خود را از دست داده است. این بحرانی که از یونان شروع شده بسیار جدی است و اگر تسریع پیدا کند ، میتواند همه جهان را به زانو در آورده و بحرانهای بسیار شدید دیگری را موجب گردد. بدین لحاظ اروپا باید بسرعت عمل میکرد و تا کنون که این تصمیم گیری به تعویق افتاده، آثار زیان باری را بوجود آورده است. لذا رهبران اروپائی منطقه یورو تصمیم گرفتند که بسرعت وارد عمل شده و تصمیاتی در جهت مهار بحران اخذ نمایند. در این رابطه باید در انتظار باز شدن بورس های آسیائی در روز دوشنبه بود تا مشخص شود بازار های جهانی با این تصمیمات اخذشده چگونه برخورد خواهند کرد.
 

گفتگو با حسن منصور، کارشناس بین الملل
شاهرخ بهزادی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید