روزنامه های فرانسه

تصمیم کنفرانس لندن به اخراج قذافی از صحنه

@fotolia

گزارشهای مبسوط و تحلیل های سیاسی نشریات امروز فرانسه در باره لیبی جای شکی باقی نگذاشته است که دوران حکومت سرهنگ معمر قذافی بسر رسیده است! موضوع بحث اکنون رقم زدن آینده لیبی، و در صورت زنده ماندن قذافی، یافتن تبعیدگاهی برای او در یک کشور ثالث است  

تبلیغ بازرگانی

بنوشته روزنامه بزرگ صبح پاریس، فیگارو، اولویت ها در دستور جلسه کنفرانس بزرگ دیروز در لندن سه موضوع خاص بوده است. یکی، پیگیری اجرای قطعنامه هزار و نهصد و هفتاد و سه شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی ادامه مداخله نظامی در لیبی بمنظور حمایت از شهروندان آنکشور- دیگری، ارائه کمکهای انسانی و بشردوستانه به آسیب دیدگان- و سومی، آغاز فرایندی سیاسی برای دوران گذار از رژیم قذافی به یک دولت موقت تا زمان بر گزاری انتخابات آزاد و استقرار حکومتی نوین در آن کشور.

نمایندگان حدود چهل کشور و سازمان مختلف بین المللی، که "گروه تماس" را تشکیل میدهند، طی اجلاس لندن تصمیم گرفتند که مسولیت امور لیبی را بین دو نهاد تقسیم نمایند. بدین معنا که طرح ریزی امور نظامی را به پیمان نظامی آتلانتیک شمالی-"ناتو"- محول کنند، و مسولیت امور سیاسی را به چند کشور "داوطلب".

همچنین تصمیم گرفته شد که ترکیب " گروه تماس" را به پانزده کشور محدود سازند، بعلاوه البته نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وحدت آفریقا و اتحادیه عرب....

 

روزنامه های فرانسه

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید