فرانسه / سازمان ملل

قطعنامه علیه داعش در سازمان ملل تصویب شد

شورای امنیت سازمان ملل
شورای امنیت سازمان ملل DR

یک هفته بعد از حملات پاریس، که 130 کشته به جا گذاشت، شورای امنیت سازمان ملل، دیشب قطعنامۀ پیشنهادی فرانسه، برای سرکوب داعش را تصویب کرد.

تبلیغ بازرگانی

در این قطعنامه از کشورها درخواست شده است که در صورت ممکن، هر نوع تدبیری برای کوبیدن داعش بگیرند و تلاش های خود را برای متوقف کردن اعمال تروریستی، دو چند بسازند. بر اساس این قطعنامه، داعش یک چالش بیسابقه و یک تهدید جهانی علیه صلح و امنیت بین المللی است.

فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه از تصویب شدن این قطعنامه استقبال کرد و آنرا برای بسیح کردن ملت ها علیه داعش، مفید تلقی کرد.

برای وزیر امور خارجۀ فرانسه، لوران فابیوس، چیزی که حالا مهم است این است که همۀ حکومت ها، بصورت مشخص در این مبارزه سهم بگیرند. این سهم گیری میتواند عملیات نظامی باشد، یا جستجوی راه حل سیاسی باشد و یا هم، مبارزه علیه تمویل تروریسم باشد.

فرانسوا دو لاتر، سفیر فرانسه گفته است که این قطعنامه، برای عملیات جهانی برای ازبین بردن داعش، در سوریه و عراق، یک چهارچوب حقوقی و سیاسی ایجاد میکند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید