فرانسه/ تروریسم

تصویب نهایی قانون ضد تروریستی در پارلمان فرانسه

پارلمان فرانسه روز چهارشنبه ۱۸ اکتبر بطور نهایی قانون ضد تروریستی پیشنهادشده از سوی دولت را تصویب کرد.
پارلمان فرانسه روز چهارشنبه ۱۸ اکتبر بطور نهایی قانون ضد تروریستی پیشنهادشده از سوی دولت را تصویب کرد. Philippe LOPEZ / AFP

پارلمان فرانسه روز چهارشنبه ۱۸ اکتبر بطور نهایی قانون ضد تروریستی پیشنهاد شده از سوی دولت را تصویب کرد. این قانون که ابتدا از سوی مجلس نمایندگان تائید شده بود روز گذشته توسط نمایندگان مجلس سنا هم تائید شد و از اول نوامبر جای وضعیت اضطراری را خواهد گرفت.

تبلیغ بازرگانی

در جریان رأی گیری روز گذشته در سنا، ۲۴۴ سناتور به این قانون رأی مثبت و ۲۲ سناتور هم که اکثرا نمایندگان احزاب کمونیست، جمهوریخواهان و سبزها بودند، به آن رأی مخالف دادند. این قانون با رأی ممتنع نمایندگان حزب سوسیالیست روبرو شد.

ژرار کولومب، وزیر کشور فرانسه با انتشار بیانیه ای ازتصویب این قانون استقبال و بر ضرورت وحدت ملی به دور آن تاکید کرد.

بر اساس قانون جدید ضد تروریستی، اختیارات اداری وزارت کشور و فرمانداران پلیس افزایش یافته و به آنها صلاحیت داده خواهد شد که بدون حکم دادگاه، دستور بازرسی منازل، بستن مراکز عبادت و یا کنترل مدرک اقامت در مرزها را صادر کنند. قانون جدید همچنین به وزارت کشور صلاحیت می دهد بجای حصر خانگی، افراد مورد نظر را در یک منطقه اداری، که حداقل آن مربوط به یک شهرداری خواهد شد، تحت کنترل قرار دهند.

کارشناسان می گویند اقدامات شامل در قانون جدید، بخشی از مقررات مربوط به قانون "وضعیت اضطراری" هستند که بعد از حوادث تروریستی ۲۰۱۵ در فرانسه نافذ و بدلیل ادامه تهدیدهای تروریستی برای ششمین بار در ماه ژوئیه گذشته تمدید شد با این حال این اقدامات شکل محدودتر دارد و هدف آن پیشگیری از حوادث تروریستی است.

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه بعد از تصویب قانون جدید توسط سنا گفت با درنظرداشت تلاشهای همه جانبه برای تدوین این قانون، لزومی نمی بیند که آن را برای بررسی نهایی به شورای قانون اساسی ارجاع دهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید