ایران

تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران

متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۳ دقیقه

شورای امنیت سازمان ملل متحد با دوازده رای موافق دو رای مخالف و بدون رأی لبنان، چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را به تصویب رساند.در اولین واکنش های رسیده ازتهران ،"علی اصغرسلطانیه " نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی دقایقی پس از تصویب قطعنامه در شورای امنیت اعلام داشت که علی رغم تصویب این قطعنامه ایران در نظر ندارد غنی سازی اورانیوم در ایران را به حالت تعلیق درآورد. 

تبلیغ بازرگانی

از پانزده عضو شورای امنیت دوازده عضو از جمله پنج عضو دائمی شورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت ، دو کشور برزیل و ترکیه رای منفی و نماینده لبنان از شرکت در رای گیری خود داری کرد.

 به گزارش خبرگزاری فرانسه از مقر سازمان ملل در قطعنامه که در ساعات بعد ظهر امروز به تصویب رسید ، برفهرست تحریم های تصویب شده در ماه دسامبر سال دو هزارو شش ، مارس دوهزارو هفت و مارس دو هزارو هشت فهرست دیگری افزوده می شود.
از عمده ترین مفاد تحریم های تازه محرومیت ایران از سرمایه گذاری دربرخی از رشته های صنعتی در خارج از این کشور( مانند معادن اورانیوم و غیره) است . در این قطعنامه همچنین فروش هشت نوع سلاح سنگین از جمله فروش "تانک" به این کشور ممنوع شده است.
در این قطعنامه نیز مانند قطعنامه قبل ممنوعیت معامله با شمار دیگری از بانک های دولتی و سفرخارجی برخی ازمقامات ایران پیش بینی شده است. در این قطعنامه همچنین از یک تن ازمسئولین ایران به نام "جواد راهیجی" رئیس مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان نام برده شده است. در کنار وی نام چهل تن از افراد و بانک های ایرانی در فهرست جدید دیده می شود .

 در اولین واکنش های رسیده ازتهران ،"علی اصغرسلطانیه " نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی دقایقی پس از تصویب قطعنامه در شورای امنیت اعلام داشت که علی رغم تصویب این قطعنامه ایران در نظر ندارد غنی سازی اورانیوم در ایران را به حالت تعلیق درآورد.
و "رامین مهمان پرست " سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در اولین واکنش در این باره اظهار داشت که " تصویب قطعنامه گامی نادرست بوده ومسائل را بسیار پیچیده تر خواهد کرد". وی گفت این اقدام نه تنهاسازنده ومفید نخواهد بود ، بلکه امکان حل مسئله را پیچیده تر نیز خواهد کرد.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید