افغانستان / جلال آباد

تظاهرات بر ضد والی مشرقی

DR

از دو روز به اینسو، صد ها تن از اهالی جلال آباد، بر ضد والی ولایت ننگرهار، تظاهرات میکنند و دیروز تجمعی در مخالفت با این تظاهرات هم صورت گرفت.

تبلیغ بازرگانی

بعد از تظاهرت دیروز و پریروز، در شهر جلال آباد امروز هم، بر ضد والی ننگرهار، گل آغا شیرزوی، مظاهره بود. در راس تظاهر کنندگان حاجی ظاهر قدیر قرار دارد که عضو شورای ملی و از مشاهیر این ولایت میباشد. در بررسی این موضوع، گفتگویی دارم با شیرشاه همدرد، خبرنگار در جلال آباد.

آقای شیرشاه همدرد با تایید این که تظاهرات امروز هم ادامه داشت، میگوید که تعداد این تظاهرکنندگان به حدود پنجصد نفر میرسد و یکی از اعتراضات این اشخاص اینست که در ولسوالی «گوشته» پاکستانی ها پیشروی کرده اند، و در داخل خاک افغانستان دروازه ساخته اند. حکومت افغانستان و والی جلال آباد، با آنان سر سازش دارند و عکس العمل جدی نشان نداده اند. مشکل دوم اینست که در منطقۀ سرخ دیوار، در یک تبادله، از طرف رئیس جمهور افغانستان برای کسی، زمین داده شده است و قوم «مهمند» ادعا دارد که این زمین مال آنهاست. و در ضمن، به گفتۀ آنان، بیشتر از مقدار زمینکه رئیس جمهور در تبادله داده است، به آنان داده شده است. مشکل سوم فساد اداری است که تظاهرکنندگان میخواهند به آن پایان داده شود.

سه روز قبل دروازه های دخولی شهر را هم، تظاهرکنندگان بسته بودند. ولی حکومت یک گروه نظامی را از کابل به جلال آباد فرستاده است تا امنیت شهر را تضمین کند. از سوی دیگر، دیروز تجمعی از بزرگان اقوام، در مخالفت با این تظاهرات صورت گرفت. به گفتۀ آقای همدرد، هزاران تن از بزرگان اقوام مختلف این ولایت، با ادعای این که حاجی ظاهر قدیر، خودش یکی از قاچاقبران مواد مخدر است، تعدادی از مردم را بسیج کرده اند تا از والی باج گیری کنند.

از آقای شیرشاه همدرد، در مورد جامعۀ مدنی در این ولایت میپرسم، او میگوید که مافیای زمین در این ولایت بسیار اوج گرفته است. آنچنانیکه نظام را به خطر انداخته است.  جامعۀ مدنی در اقلیت قرار دارد. اشخاص و نهاد های مدرن گاهی صدای خود را بلند میکنند. آنان در خواست میکنند که لااقل قوماندان های محلی مهار شوند. ولی در حالیکه کسانی استند که هزارن میل سلاح در اختیار دارند، کسی نیست، که از آنان بپرسد که آیا این سلاح، مجوز دارد؟

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید