افغانستان / مزارشریف

تظاهرات بزرگ و قتل کارمندان سازمان ملل

تظاهرات دیروزمزار شریف، دردفاع از اسلام و بر ضد کشیش امریکایی که هفتۀ قبل، یک نسخه از قران را آتش زده بود، بصورت مسالمت آمیز و با شرکت هزاران تن از اهالی این شهر صورت گرفت، ولی در آخر این تظاهرات تعدادی از تظاهرکنندگان به ساختمان یوناما حمله کردند و تعدادی از کارمندان سازمان ملل را به قتل رساندند.

تبلیغ بازرگانی

برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با آقای بصیر بابی، خبرنگار رادیو تلویزیون ملی افغانستان در مزارشریف. آقی بصیر بابی، که شخصاً از نتیجۀ این تظاهرات در تعجب بود، میگوید که تظاهرات در اول با شرکت ده ها هزار تن از مردم مزارشریف و حومه، در حالی صورت گرفت که شخصیت ها، علما، شاگردان مکتب و همه حاضر بودند. ولی زمانیکه مسئولین ختم تظاهرات را اعلان کردند، بصورت پیش بینی نشده، هزاران تن از تظاهر کنندگان، به سوی دروازآ شادیان، جاییکه سازمان ملل متحد در آن دفتر دارد، روانه شدند.

گفتگو با بصیر بابی، خبرنگار در مزار شریف

باردیگر بصورت غیرمترقبه، تعدادی ازتظاهرکنندگان به خانۀ سازمان ملل حمله کرده، هفت تن ازکارمندان آنرا به قتل رسانیده رئیس آنرا شدیداً مجروح کردند. تعدادی از آنان توسط نیروهای پولیس دستگیر شده اند و به گفتۀ آقای بصیر بابی، احتمالاً از شهر مزار شریف نیستند. آقای بابی، با استناد به سخنان آقای عطا محمد نور، میگوید که دست اندرکاران این حمله، شاید کسانی باشند که از شهر های دور دست، مانند قندهار و هلمند به مناسبت نوروزبه مزارآمده بودند. شاید هم ازاهالی شهربلخ باشند، شهری که درآن در گذشته هم گاهی بی امنی بوده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید