بلوچستان / سیاسی

تظاهرات در دفاع از جندالله در کراچی

متن توسط : عزیز احمد فرد
۲ دقیقه

متعاقب اعدام عبدالمالک ریگی، رهبر سابق جندالله در ایران، دیروز در کراچی تظاهرات بزرگی برضد ایران و در حمایت از مردم بلوچ صورت گرفت.

تبلیغ بازرگانی

تظاهرات دیروز را جبهۀ ملی بلوچ پاکستان ترتیب داده بود. تظاهر کنندگان با «اقدامات ضد بلوچ ایران» ابراز مخالفت کردند و با معرفی عبدالمالک ریگی به عنوان یکی از قهرمانان ملی بلوچستان، عبدالوهاب بلوچ، رهبر جبهۀ ملی، جندالله را به عنوان یک سازمان ملی، که از حقوق اقلیت بلوچ دفاع میکند، معرفی کرد. به نظر او ایران به دروغ این سازمان را تجزیه طلب معرفی میکند.

با افشای سرکوب مردم بلوچ توسط رژیم ایران، عبدالوهاب بلوچ از اعدام بیشتر از هفتصد تن در دو سال گذشته میگوید، که تعدادی از رهبران دینی و سیاسی بلوچ را هم در بر میگیرد. عبدالوهاب بلوچ که رهبر جبهۀ ملی بلوچ است، اعلان کرد که سازمانش همراه با جندالله در صدد ایجاد یک جبهۀ متحد برای دفاع از بلوچ های ایران و پاکستان است.

عبدالمالک ریگی، رهبر سابق گروه جندالله، یکشنبه گذشته به جرم قتل، اختطاف، بامب گذاری و دزدی مسلحانه در ایران اعدام شد. دستگیری عبدالمالک ریگی در اوایل اسفند ماه، یا ماه حوت، در یک عملیات اطلاعاتی حکومت ایران، در حالی صورت گرفت که هواپیمای حامل او، که مربوط به یک کامپانی قرغزی بود، از فضای ایران عبور میکرد. نوع این دستگیری و اظهارات مسئولین ایران و پاکستان و قرغزستان، متعاقب این دستگیری، باعث بوجود آمدن ابهاماتی در نقش آی. اس. آی.، سرویس استخباراتی پاکستان در این عملیات شد.

گروه جندالله شخص دیگری را به جای عبدالمالک ریگی به عنوان رهبر انتخاب کرد و در ایران، حکومت اعترافات ریگی را پخش کرد. البته در این اعترافات، آقای عبدالمالک ریگی، مطابق میل رژیم ایران، علاوه بر پذیرش همۀ اتهامات، به موجودیت ارتباط میان جندالله و سرویس های غربی هم اعتراف میکند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید