تظاهرات در عراق برای تغییر رژیم و قانون اساسی ازسر گرفته شد

تظاهرات و اعتراض های خیابانی امروز چهارشنبه سیزدهم نوامبر در بغداد و شهرهای جنوبی عراق ازسرگرفته شدند. در پی فراخوان معلمان و اساتید دانشگاه ها در حمایت از تظاهرکنندگان میدان تحریر بغداد امروز نیز شاهد جمعیت انبوهی از ناراضیان بود. در بصره نیز مخالفان حکومت بغداد برغم خشونت ها و دستگیری های روزهای اخیر از نو به خیابان ها سرازیر شدند.

میدان تحریر بغداد
میدان تحریر بغداد SABAH ARAR / AFP
تبلیغ بازرگانی

حدود هزار نفر از دانشجویان از نو در مقابل استانداری بصره تحصن کردند و در شهرهای ناصریه و دیوانیه مدارس همچنان بسته ماندند. اظهارات آیت‌الله علی سیستانی تحرّک دوباره ای به جنبش نافرمانی مدنی ناراضیان عراق داده است. آیت الله سیستانی گفته است که تظاهرکنندگان نمی توانند بدون تحقق اصلاحات ضروری به خانه هایشان بازگردند.

به گفتۀ یکی از تظاهرکنندگان در میدان تحریر، اگر آیت الله سیستانی فرمان نافرمانی مدنی صادر کند همه چیز از جمله حکومت و شرکت های نفتی تعطیل می شوند. برای پایان دادن به بحران سیاسی عراق، آیت الله سیستانی از طرح سازمان ملل پشتیبانی کرده که خواستار اصلاح قانون انتخابات و قانون اساسی عراق است. شانزده سال پس از سقوط صدام حسین، عراق با نخستین جنبش اعتراضی روبرو است که خواستار تغییر رژیم و تغییر قانون اساسی در این کشور است.

امروز چهارشنبه همچنین رئیس اقلیم خودگردان کردستان عراق، نوشیروان بارزانی، برای گفتگو با مقامات عراق وارد بغداد شد پیش از آنکه مجلس این کشور نشست ویژه ای دربارۀ تظاهرات ضدحکومتی در سراسر کشور تشکیل بدهد. نوشیروان بارزانی، رئیس اقلیم خودگردان کردستان عراق امروز با نخست وزیر این کشور، عادل عبدالمهدی، ملاقات کرد. رئیس اقلیم کردستان عراق که از حکومت بغداد حمایت می کند و مناسبات خوبی با عادل عبدالمهدی دارد، قرار است همچنین با رئیس جمهوری و رئیس پارلمان عراق گفتگوهای جداگانه ای انجام بدهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید