افغانستان/ انرژی

تظاهرات در لندن علیه تغییر مسیر خط برق توتاپ

تظاهرات افغان ها در لندن علیه تغییر مسیر توتاپ
تظاهرات افغان ها در لندن علیه تغییر مسیر توتاپ DR

 شماری از افغانهای مقیم بریتانیا روز پنجشنبه ۱۲مه/ ۲۳ ثور در اعتراض به تغییر مسیر خط برق توتاپ در افغانستان دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات که در برابر ساختمان محل برگزاری نشست جهانی مبارزه علیه فساد برگزار شده بود، تظاهرکنندگان تصمیم انتقال توتاپ از مسیر سالنگ را غیر عادلانه خواندند و علیه محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان شعار دادند.

تبلیغ بازرگانی

احد بهادری، فعال جامعه مدنی در لندن

 تظاهرات اعتراض کنندگان در لندن درست زمانی برگزار شد که قرار بود آقای غنی برای شرکت در نشست مبارزه بافساد به محل برگزاری این نشست برود.

احد بهادری، فعال مدنی و از برگزارکنندگان تظاهرات لندن به رادیوی بین المللی فرانسه گفت « ما بعنوان شهروندان و مالیات دهندگان بریتانیا، از دولت بریتانیا میخواهیم کمک ها و پول مالیات شهروندان خود را در اختیار دولت فاسد اشرف غنی و عبدالله عبدالله قرار ندهند.»

این فعال مدنی افزود تظاهرکنندگان از درخواست معترضان داخل افغانستان برای تغییر مسیر خط توتاپ از سالنگ به بامیان حمایت می کنند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید