پاکستان

تظاهرات سراسری مسیحیان پاکستان در اعتراض به کشتار پیشاور

در اعتراض به دوحمله انتحاری که یک کلیسا را در شهر پیشاور پاکستان مورد هدف قرار داد، مسیحیان پاکستان امروزدر سراسر این کشور در اعتراض به این حمله تروریستی، راه پیمایی و تظاهرات کردند.

REUTERS/Fayaz Aziz
تبلیغ بازرگانی

مسیحیان خشمگین امروز، دوشنبه در اعتراض به این حمله، بسیاری از راه ها و سرک ها را در سراسر کشورپاکستان مسدود کرده اند.

حمله دیروز در پیشاور حداقل 81 کشته و بیش از 130 زخمی بجا گذاشت و این حمله یکی از مرگبار ترین حمله علیه مسیحیان در پاکستان به شمار می رود.

گروه جندالله حفصه جناح که تحت رهبری طالبان فعالیت می کند، مسوولیت این حمله را به دوش گرفته است. آنان گفته اند که این حمله را در انتقام به حملات هواپیماهای بدون شرنشین آمریکایی در مناطق قباییلی نزدیک به سرحدات افغانستان انجام داده اند.

 پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیروز این حمله را به شدت محکوم کرد و اعلام کرد که صلح و آشتی یگانه راه آبادی برای یک جهان بهتر است.

مسیحیان بیش از2 درصد از جمعیت 180 میلیونی پاکستان را تشکیل می دهند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید