فرانسه/مطبوعات

تظاهرات صدها پلیس در بلوار شانزه‌لیزه علیه سیاست‌های دولت فرانسه

پلیس‌هایی که شبانه درشانزه‌لیزه اعتراض خود را با سکوت نشان دادند به چهارصد نفرمی رسید.
پلیس‌هایی که شبانه درشانزه‌لیزه اعتراض خود را با سکوت نشان دادند به چهارصد نفرمی رسید. AFP

شهروندان فرانسه این روز‌ها روند دو انتخابات را درصفحات اول روزنامه‌های صبح و عصرخود دنبال می‌کنند. انتخابات پرمنافشهٔ ریاست جمهوری آمریکا و انتخابات همچنین پرمناقشه ریاست جمهوری درفرانسه. اولی، یعنی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حدود سه هفته دیگر و انتخابات ریاست جمهوری فرانسه حدود یک سال دیگرانجام خواهد شد. 

تبلیغ بازرگانی

ولی هر دو انتخابات در وضعیت فعلی از ویژگی‌های خاص خود برخوردار است که درسال‌های پیشین سابقه نداشته است.
درفرانسه نارضایتی گسترده از عملکرد دولت آقای هولاند و حضوربیش از ده کاندیدا ازطیف‌های مختلف خانواده‌های سیاسی کشور و درآمریکا به میدان آمدن تاجری که، بدون داشتن سابقه دولت مداری و فعالیت جدی حزبی، می‌گوید: آمده است تا راه رستگاری را به آمریکائیان نشان دهد.

روزنامه‌های امروز فرانسه بیشترین مطالب خود را به مبارزات مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و مناظره امشب خانم کلینتون و آقای ترامپ نامزدهای انتخاباتی احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه امریکا اختصاص داده‌اند.

این سومین و آخرین مناظره میان خانم کلنتون و آقای ترامپ درآستانه هشتم نوامبر، روزانتخابات، خواهد بود.

در فرانسه هم، قبل از نگاهی به سرمقاله فیگارو، که درآن به وضعیت کشوردر بطن مبارزات انتخاباتی پرداخته شده، به تظاهرات واحد‌هایی از نیروهای پلیس فرانسه دربلوار «شانزه لیزه» اشاره می‌کنیم.

به نوشته فیگارو شمار پلیس‌هایی که شبانه درشانزه‌لیزه اعتراض خود را با سکوت نشان دادند به چهارصد نفرمی رسید.
عدم امنیت شغلی، فقدان تجهیزات و بودجه کافی برای تامین امنیت محله‌های بحران‌خیز و خطر جانی که مامورین انتظامی را در این گونه محله‌ها تهدید می‌کند، ازعوامل اصلی این صف‌آرایی نیروهای انتظامی درمقابل دولت بود.

این اعتراضات در روز هشتم اکتبر، ده روز پیش، هنگامی آغاز شد که چهار .
مامورپلیس با یک «کوکتل مولوتف» که به سوی آنها پرتاب شده بود زخمی شدند. یکی از آنها هنوز در بیمارستان بستری است.

به هرحال پس از اعتراضات نیروهای پلیس، وزیرکشوراعلام داشته است امشب با نمایندگان سندیکاهای پلیس دیدارخواهد کرد.

فیگارو تحت عنوان «امنیت خواست همه انتخابات‌ها» درفرانسه به ارائه تصویری نگران کننده ازوضیعت امنیت درکشورمی پردازد و می‌نویسد:

اولین بار درسال ۲۰۰۱ بود که گروهی ازنفرات پلیس جان به لب رسیده دست به اعتراض خیابانی زدند.
در آن هنگام دولت «لیونل ژوسپن» سراسیمه برای حل وفصل موضوع امنیت دست به کارشد، اکنون پانزده سال از آن روز می‌گذرد، ولی تامین امنیت همچنان مهم ترین موضوع برای نیروهای انتظامی و امنیتی درکشورباقی مانده است.
فیگارو می‌نویسد: پانزده سال بعد محله‌ها همچنان از آلودگی مواد مخدر رنج می‌برند، شمارمجروجین در میان نیروهای انتظامی به هزاران تن رسیده است (بیش ازپنج هزار تن در سال ۲۰۱۵)، میلیارد‌ها یورو بودجه هزینه شده برای نوسازی شهر‌ها و مناطق درگیر با مواد مخدر برباد رفته است، حاکمیت بی‌قانونی دربرخی محله‌ها بیداد می‌کند، نظام آموزشی دچارضعف بیشترشده است که همه این‌ها زمین باروری را برای رشد اسلامگرایان افراطی به وجود آورده است.

فیگارو می‌نویسد: همه این‌ها نشان می‌دهد که پانزده سال سیاسی‌کاری به ورشکستگی سیاسی کامل انجامیده است.
فیگارو می‌افزاید: نیروهای چپ که در سال ۲۰۰۱ قدرت را در دستان خود متمرکز کرده بودند حاضرنبودند واقعیت را بپذیرند.

فیگارومی نویسد: در اینکه امروز به اینجا رسیده‌ایم راست میانه نیز بدون مسئولیت نیست.

با این حال راست میانه اگرمی خواهد درانتخابات ۲۰۱۷ پیروزی را به دست آورد، باید بیش از هر زمانی بر توانایی بازگرداندن حاکمیت قانون و اقتدار دولت درحکومت آینده تاکید نماید.

فیگارو یاد آوری می‌کند فراموش نکنیم که جبهه ملی، راست افراطی، این بار به مراتب قدرتمند‌تر ازسال ۲۰۰۱ درصحنه حضورخواهد داشت.

لاکروا، یکی از نشریات نزدیک به مسیحیان فرانسه نیز مانند دیگرنشریات این روز‌ها انتخابات آمریکا را درتیترهای اصلی خود قرار می‌دهد.

درگزارشی درشماره امروز این روزنامه می‌خواهیم که کاتولیک‌های آمریکا ازهم اکنون انتخاب خود را کرده‌اند.
خانم کلینتون نامزد حزب دموکرات از آراء بخش بزرگی از کاتولیک‌های امریکا برخوردارخواهد شد.
گزارشگر لاکروا در آمریکا درکلیساهای کاتولیک به نظرسنجی مراجعه کنندگان پرداخته است.

درهومانیته، روزنامۀ هواداران حزب کمونیست فرانسه، دو مقاله دربارهٔ چرایی گرویدن نسل جدید مسلمانان به بنیاد گرایی افراطی به چاپ رسیده است.
نویسندگان دو مقاله براین باورند که شناسایی ریشه‌های افراط‌گرایی اسلامی کمک می‌کند تا بهتربشود با این پدیده مبارزه کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید