دسترسی به محتوای اصلی
مصر

تظاهرات علیه حضور همکاران رژیم پیشین مصر در انتخابات

Reuters
متن توسط : شهلا رستمی
۱۰ دقیقه

هزاران اسلام گرای مصری، امروز جمعه در قاهره به منظور، به گفته خود "پاسداری از انقلاب" دست به تظاهرات زدند و خواستار شرکت ندادن مسئولان بلند پایه دوران حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری روزهای 23 و 24 مه شدند.

تبلیغ بازرگانی

این تظاهر کنندگان که در میدان تحریر، مکان نمادین مهم برای انقلاب مصر، گرد آمده بودند، فریاد "باقی مانده رژیم گذشته" و یا "عمر سلیمان" را نمی خواهیم" برآوردند. گفتنی است که عمر سلیمان، رئیس سازمان اطلاعات دوران حسنی مبارک، با سر وصدای بسیار وارد صحنه سیاست شدو نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.
احمد شفیق، آخرین رئیس دولت مبارک و "عمرو موسی"، رئیس پیشین اتحادیه عرب مدتهای دراز نیز وزیر امور خارجه مصر بود، نامزدهای دیگر این انتخابات هستند.
تظاهر کنندگان همچنین می گفتند که مردم دیگر نظامیان را در مسند قدرت نمی خواهند. آنها ارتش را که از روز واژگونی حسنی مبارک، روز 11 فوریه 2011 در قدرت است، متهم به هواداری از نامزدی "عمر سلیمان" می کنند.
"خیرات الشاطر"، نامزد برداران مسلمان (اخوان المسلمین) بازگشت "عمر سلیمان" را مورد انتقاد قرار داده گفته بود این به معنای بهره گیری از انقلاب است. او همچنین تهدید کرده بود که می تواند هوادارانش را در اعتراض به این نامزدی روانه خیابانها کند.
این تظاهرات با فراخوان "برادران مسلمان" انجام گرفت که تبدیل به اولین نیروی سیاسی در صحنه سیاست مصر شده اند. روز پیش نیز پارلمان مصر یک ماده به قانونی افزود که دسترسی شخصیت های مهم رژیم حسنی مبارک به انتخابات و پست های مهم را ممنوع می سازد.
این متن باید توسط ارتش نیز به امضا برسد.
از علیرضا نوری زاده روزنامه نگار و کارشناس مسائی خاورمیانه پرسیدم چکونه است که "اخوان المسلمین" که در انقلاب مصر دستی نداشتند سخن از پاسداری از انقلاب می کنند و آیا احزابو نیروهای دیگر حاضر در صحنه سیاست مصر خواهند گذاشت "برادران مسلمان" انی انقلاب را به نفع خویش قبضه کند ؟

گفتنی است که گروههای لیبرال و لائیک گر چه مخالف بازگشت شخصیت های زمان حسنی مبارک به صحنه سیاست هستند اما از شرکت در این تظاهرات خود داری کردند و فراخوانی برای یک تظاهرات در روز 20 آوریل به منظور نشان دادن مخالفت خود با آنچه انحصاری کردن قدرت توسط اسلام گرایان می نامندش، دادند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.