پاکستان

ادامه تظاهرات اسلام گرایان در اسلام آباد

REUTERS/Faisal Mahmood

هزاران نفری که از چندین روز به اینسو، در مقابل دفتر ریاست جمهوری پاکستان تجمع کرده اند، بار دیگر اعلان کردند که به این تظاهرات پایان نخواهند داد.

تبلیغ بازرگانی

تظاهر کنندگان خیابان قانون اساسی را که به نهادهای حکومتی منتهی میشود، مسدود کرده اند. با به پایان رسیدن مهلت داده شده، نیروهای امنیتی پاکستان امروز تلاش کردند تظاهر کنندگان را متفرق کنند ولی آنان میگویند که برای عملی شدن خواست های خود حاضرند جان خود را فدا کنند.

یکی از خواست های تظاهرکنندگان اعدام آسیه بی بی، یک زن مسیحی پاکستانی است که به کفرگویی متهم شده است.

مقابله کنونی میان تندروان اسلامی و حکومت، بعد از سوء قصد لاهور رخ داده است که همزمان با جشن مسیحی «پاک» صورت گرفت و هدف آن مسیحیان بود. طی این سوء قصد 70 نفر کشته شدند.

بسیج مردم برای تظاهرات روز یکشنبه در راولپندی، در همسایگی اسلام آباد آغاز شد که طی آن 25 هزار نفر در یاد بود از ممتاز قادری دست به تظاهرات زدند. ممتاز قادری اسلامگرا در ماه فوریه گذشته اعدام شد. او در سال 2011، حاکم شهر پنجاب را که از اصلاحات در قانون مجازات کفرگویی حمایت می کرد، کشته بود. تظاهرکنندگان یکشنبه شب گذشته  وارد اسلاآباد شدند.

 تنشهای کنونی در پاکستان نمایانگر حاد شدن مشکلات میان گروه های مختلف در این کشور است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید