دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان

تظاهرات و خشونت

REUTERS/Ahmad Masood
متن توسط : عزیز احمد فرد
۷ دقیقه

در دومین روز ابراز مخالفت مردم در مورد سوزاندن قران در پایگاه بگرام، تظاهرات به خشونت کشیده شد و پنج کشته و ده ها تن زخمی بجای گذاشت.

تبلیغ بازرگانی

خبر بی احترامی به مقدسات مردم، معمولاً باعث تظاهرات و ابراز خشم میشود؛ ولی دلیل خشونت بیش از حد این تظاهرات را که باعث کشته شدن پنج تن و زخمی شدن ده ها تن دیگر شد، حضور تعدادی از افراطیون در صفوف تظاهرات گفته اند. از سوی دیگر، تعدادی از مردم افغانستان، آنچنان با حضور نظامی خارجی ها مخالف هستند، که از هر فرصتی برای ابراز حد اکثر مخالفت استفاده میکنند.

***

 

در گفتگویی با صدیق الله توحیدی- خبرنگار در کابل، پرسیدم که آیا این خشونت ها، تنها به دلیل خود این قضیه بوده است، یا اینکه تظاهر کنندگان از این قضیه بعنوان بهانه استفاده کرده اند؟ چون در اصل، احتمالاً این تظاهرات بر ضد حضور نظامی آمریکائیان بوده است!

آقای توحیدی، بعد از شرح واقعه، احساسات مردم و اینکه تظاهرات یک حق اساسی مردم است، از کسانیکه در چنین موارد با احساسات مردم بازی میکنند و کار را به خشونت میرسانند حرف میزند.

به نظر او، کسانی هستند که در صفوف تظاهرات، کاری میکنند تا عساکر خارجی، مجبور به استفاده از سلاح شوند و به این ترتیب با ازدیاد خشونت و کشته شدند تعدادی، نفرت مردم به آنان بیشتر شود.

به گفتگو با صدیق الله توحیدی گوش کنید....

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.