تظاهرات و مذاکرۀ احزاب در عراق برای تشکیل دولت جدید

همزمان با تظاهرات مردم عراق علیه حکومت بغداد و حامی اصلی آن جمهوری اسلامی ایران، رهبران سیاسی بغداد به مذاکرات خود برای تشکیل حکومت جدید ادامه می دهند. این مذاکرات پیش از حتا موافقت مجلس عراق با استعفای نخست وزیر پیشین این کشور، عادل عبدالمهدی، آغاز شده بود.

صحنۀ تظاهرات مخالفان در شهر نجف
صحنۀ تظاهرات مخالفان در شهر نجف REUTERS/Alaa al-Marjani/File Photo
تبلیغ بازرگانی

اینبار اما احزاب عراقی ناگزیرند برای تشکیل دولت جدید علاوه بر رژیم ایران که حاضر نیست از مواضعش در عراق عقب نشینی کند، آیت الله علی سیستانی و خود مردم ناراضی عراق را قانع کنند که به چیزی کمتر از برکناری هیئت حاکمۀ کنونی و تغییر قانون اساسی رضایت نمی دهند. مقتدا صدر و حیدر العبادی، نخست وزیر پیشین عراق، گفته اند که در مذاکرات جاری احزاب برای تشکیل کابینۀ جدید شرکت نمی کنند.  

تظاهرکنندگان عراقی بعد از دو ماه اعتراض خیابانی توانستند مداخلات رژیم ایران را در امور داخلی عراق به مسئله ای عمومی تبدیل کنند. تظاهرکنندگان عراقی که همچنان مرکز بغداد و خیابان های شهرهای جنوبی کشور را در سیطرۀ خود دارند خواستار تعویض هیئت حاکمۀ کنونی عراق هستند که در نتیجۀ فساد گسترده دو برابر تولید ناخالص عراق را تصاحب کرده اند.

به گفتۀ ناظران سیاسی در قدرت بهترین راه حل در وضعیت کنونی عراق ایجاد یک دولت انتقالی است که بتواند قانون جدید انتخابات در این کشور را تدوین کند. به همین خاطر احزاب عراقی در پی شخصیت سیاسی نیستند که لزوماً سابقۀ فعالیت در قدرت را داشته باشد. یک مقام دیگر عراقی به خبرگزاری فرانسه گفته است که دورۀ انتقالی نباید بیش از شش ماه به درازا بکشد.

در این حال، تظاهرکنندگان عراقی در میدان تحریر بغداد همچنان خواستار تغییر رژیم هستند که از نظر ناراضیان توانایی اصلاح ندارد و چیزی جز خشونت و سرکوب در قبال مردم ناراضی به کار نبسته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید