مصر

یازده عضو اخوان المسلمین مصر در یک دادگاه نظامی به حبس ابد مجکوم شدند

AFP PHOTO/MOHAMMED ABED

 دادگاه نظامی مصرامروزیازده تن از اعضاء اخوان المسلمین این کشوررا به جرم حمله به نیروهای ارتش درماه اوت گذشته درشهرسوئزبه حبس ابد محکوم کرد. 

تبلیغ بازرگانی

 
باگذشته حدود چهارماه از درگیری های خونین هواداران اخوان السلمین و نیروهای نظامی و انتظامی این اولین باراست که یک گروه از" آشوبگران" دریک دادگاه نظامی محاکمه و محکوم می شوند.
به دنبال برکناری محمد مُرسی از قدرت توسط نظامیان و به خواست بخشی بزرگی از مردم این کشوردرگیری های هواداران اخوان و محمد مُرسی با نفرات نیروی انتظامی و ارتش درخیابان های شهرهای مهم مصر آغازشد که به گزارش خبرگزاری فرانسه تا کنون بیش از یک هزارقربانی و دو هزارمجروح به جای گذاشته است.
 ازسوی دیگر دستگاه قضائی موقت مصر امروز دستور تعطیل دائمی تلویزیون قطری " الجزیره " را صادرکرد.

لازم به یاد آوری است که الجزیره متعلق به امیرنشین قطراست که ازحامیان اصلی اخوان المسلمین مصرطی مدت پس از

 برکناری حسنی مبارک و به قدرت رسیدن محمد مُرسی دراین کشوربوده است.

وزارت دادگستری مصرعلاوه برالجزیره حکم تعطیل دائمی سه تلویزیونه دیگر ازجمله " القدس "، " ال یارموک " و " الاحرار" را نیز صادرکرده است.

پیش تعطیل دائمی کانال خبری الحزیره مقامات مصری روز یک شنبه گذشته سه روزنامه نگارغیرعرب را که برای این کانال کارمی کردند، ازمصراخراج کرده بود.

وسائل ارتباط جمعی ملی مصر ود ولت موقت الجزیره را متهم می کنند که درانتشار اخبارمربوط به رویدادهای خونین یک سال گذشته دراین کشوربی طرفی لازم را حفظ نکرده است.

روز دوشنبه دیروز نیز دادستانی مصر حکم تعطیل دائمی کانال اسلامی مصری " الحافظ " راصادرکرده بود.

همزمان با این رویدادها، نیروی هوائی مصر بامداد امروز سه شنبه طی چند پرواز مواضع اسلامیون مسلح دربخش شمالی صحرای سینا را بمباران کرد.

به گفته شاهدان عینی دراین عملیات هلی کوپترهای نظامی ارتش مصر چندی رو ستا را که ازمناطق اسکان اسلامیون صحرای سینا محسوب می شد، زیراتش گرفتند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید