جهان

تعلیق فعالیت بخش انگلیسی ویکی پدیا

Wikipedia

بخش انگلیسی ویکی پدیا، در اعتراض به دو لایحه ی اینترنتی در کنگره آمریکا، به مدت 24 ساعت فعالیت خود را متوقف می کند.

تبلیغ بازرگانی

قرار است لایحه "توقف سرقت آنلاین" و  (SOPA) و لایحه ی حفاظت از مالکیت معنوی IP یا PIPA، دو قانونی هستند که طرح آنها با هدف متوقف کردن سرقتهای آنلاین در کنگره آمریکا به بررسی گذاشته شود.

در واکنش به این تصمیم، روز چهارشنبه، تعدادی از سایتهای معتبر جهان و از جمله بخش انگلیسی"ویکی پدیا" فعالیت خود را به حال تعلیق کرده و رنگ صفحه اصلی خود را به رنگ سیاه درآوردند.

پایگاه های اینترنتی که اقدام به این اقدام اعتراضی نموده اند، معتقدند که لایحه های جدید می تواند به سانسور منجر شود و آن را خلاف اصل آزادی اینترنت می دانند. همزمان موافقان این قوانین می گویند که قوانین جدید نمی توانند به وب سایتهای آمریکائی آسیبی وارد نمایند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید