افغانستان

تعمقی بر قانون اساسی

Reuters

دیروز در محفلی به مناسبت هفتمین سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان، حامد کرزی گفت که این قانون اساسی، در مواردی، ضرورت به اصلاحات دارد.

تبلیغ بازرگانی

هفت سال قبل، در حالی قانون اساسی افغانستان تصویب شد، که افغانستان وارد مرحلۀ جدید از جنگ ها میشد، و امنیت مملکت را نیروهای نظامی غرب تامین میکردند. با وجود اینکه در مواردی اختلافات فراوان وجود داشت، ولی با آنهمه، تصویب قانون اساسی، شروع یک عصر جدید قانونیت بشمار می آمد. ولی امروز، پس از هفت سال، چه نقدی میشود از این سند تاریخی داشت.

این مطلب را با آقای هادی میران، خبرنگار و کارشناس امور اجتماعی در میان گذاشتیم. آقای میران روی تناقض میان مادۀ سوم و هفتم این قانون تاکید میکند و میگوید که در مادۀ سوم آمده است که رفتار و برخورد دولت، بر مبنای اسلام صورت میگیرد و در مادۀ هفتم افغانستان متعهد به پیمان های بین المللی و حقوق بشری قلمداد شده است. همچنان، بجای پدیدۀ «لوی جرگه» که مشروعیت دموکراتیک آن قابل بحث است، آقای میران رفراندوم را پیشنهاد میکند.

گفتگو با هادی میران، خبرنگار و کارشناس امور اجتماعی

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید