ایران / مصر

تعیین سفیر جدید ایران در مصر

علی اکبر سیبویه، سفیر جدید ایران در مصر
علی اکبر سیبویه، سفیر جدید ایران در مصر DR

به گزارش منابع خبری ایرانی، دولت تهران، سفیرجدید این کشوردر مصرراتعیین کرده است.به گزارش این منابع، این دیپلمات جمهوری اسلامی"علی اکبرسیبویه" نام دارد. درپی انتشاراین خبر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی دردیدار امروز خود با خبرنگاران گفت : هنوزدرمورد اعزام سفیر به مصرتصمیمی اتخاذ نشده است.

تبلیغ بازرگانی

به دنبال وقوع انقلاب اسلامی درایران، رژیم اسلامی ضمن مخالفت با قرارداد صلح "کمپ دیوید" دولت مصررا به خیانت به آرمان های فلسطین متهم کرد و روابط خود را با این کشورقطع کرد.

اکنون پس از سی و دو سال، پس ازکناره گیری حسنی مبارک رئیس جمهوری مصرازقدرت، شورای نظامی این کشورکه اداره امور کشوررا دردست دارد ابرازتمایل کرده است که روابط خود با جمهوری اسلامی را بهبود بخشد.

لازم به یاد آوری است که دولت نظامی مصراعلام داشته است که قراردادهای مصرو اسرائیل که دردوران ریاست جمهوری سادات وحسنی مبارک امضاء شده از سوی دولت جدید به رسمیت شناخته می شود.

محمد انورسادات رئیس جمهوری مصرو مناخیم بگین نخست وزیروقت اسرائیل قرارداد کمپ دیوید را امضاء کرده اند.

دردوران بلافصل پس از انقلاب نیزپذیرائی انورسادات از پادشاه فقید ایران در خاک این کشور با انتقادهای شدید حاکمان جدید ایران رو برو شد.

دریک گزارش درمورد سفیرتازه جمهوری اسلامی در مصرگفته شده است که وی درگذشته ازسوی حزب "اعتدال و توسعه" که توسط حامیان هاشمی رفسنجانی تاسیس شده بود برای دوره ششم مجلس اسلامی نامزد حوزه تهران بوده است.

بر قراری روابط سیاسی بین دوکشور مصر و ایران در آینده ای بسیار نزدیک میتواند در بردارنده مزایا و مخاطراتی برای هردو کشور باشد. این روابط میتواند در چارچوب استراتژی منطقه ای کشورهای مصر و ایران تبیین گردد. در باره این موضوع گفتگوئی انجام داده ایم با مهدی مظفری استاد روابط بین الملل در کشور دانمارک.

گفتگو با مهدی مظفری استاد روابط بین الملل در کشور دانمارک

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید