خبر کوتاه/ افغانستان/ انتخابات

تعیین نمایندگان سنا برای هیئت تصمیم گیری درباره فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی

تبلیغ بازرگانی

مجلس سنا یا مشرانوجرگه افغانستان، هفت نفر از اعضای این مجلس  را براى عضويت در هیئت مشترک با شوراى ملى معرفی کرد. قرار است این هیئت مشترک در مورد تائید یا رد فرمان تقنينى رييس جمهور افغانستان در مورد اصلاحات انتخاباتى تصمیم بگیرد. مجلس نمایندگان افغانستان اعضای این مجلس در هیئت مشترک را بعدا اعلام خواهد کرد.

اصلاح نظام انتخاباتى، يکى از بخش هاى اساسی توافقنامه ای است که در پی بحران انتخابات افغانستان، به ايجاد حکومت وحدت ملى انجامید.

مجلس نمایندگان افغانستان چندی پیش در دو نوبت فرمان های تقنینی رئیس جمهور در این باره را رد کرد در حالیکه مجلس سنا، این فرمان را با پیشنهاد تعدیلاتی، تائید کرد.

بر اساس قوانین افغانستان، در صورت اختلاف میان هردو مجلس بر سر تصویب موارد مطرح شده در پارلمان، یک هیئت مشترک از هردو مجلس تصمیم گیری خواهد کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید