بررسی روزنامه‌های امروز فرانسه

تغییرات و تدابیر بعد از حملات پاریس

صفحه اول روزنامه "لاکروا"ی امروز، ١٧ نوامبر ٢٠١۵
صفحه اول روزنامه "لاکروا"ی امروز، ١٧ نوامبر ٢٠١۵ DR

"لاکروا" روزنامۀ مسیحی، در مورد مسلمانان فرانسه و مسئلۀ تروریسم نوشته است. "فیگارو" ٣ موضوع مهم را در بالای صفحۀ اول خود گذاشته که هر ٣، نمایندگی از قدرت فرانسه میکند. روزنامۀ اقتصادی "لزاکو" هم به سیاست و کنگرۀ "ورسای" پرداخته است. "لیبراسیون" حالت اضطراری را تشریح کرده است، حد و حدود آزادی را در ارتباط با ضعف سنجیده است و از کنگرۀ "ورسای" گزارش داده است که در آن صحبت از تغییر در قانون اساسی فرانسه بود. این روزنامه همچنین از مدارس و کافه‌های پاریس، بعد از حملات تروریستی خبر داده است و بالاخره "لوموند" روزنامۀ عصر پاریس، از چرخش امنیتی فرانسوا هولاند گفته است. 

تبلیغ بازرگانی

با لاکروا آغاز میکنیم که زیر عنوان، «مسلمانان در برابر اسلام گرایی»، نوشته است که سوءقصدهای جمعه در پاریس، بسیاری از مسلمانان را وادار کرد که تعلق خود به جامعۀ فرانسه را تصریح کنند و به این ترتیب از سلفی‌ها فاصله بگیرند.

روزنامۀ اقتصادی لزاکو، زیر عنوان «بعد از سوءقصدها، جواب سیاسی»، و در کنار عکسی از مجلس کلانی که دیروز در شهر "ورسای" زیر عنوان "کنگره" برگزار شد، نوشته است که در برابر پارلمان فرانسه که به شکل کنگره تجمع کرده بود، فرانسوا هولاند پرده از تدارکات جدید امنیتی برداشت. در داخل نیروهای پلیس، نیروهای قضایی و ارتش، پست‌های بسیار زیادی ایجاد خواهد شد، قانون اساسی فرانسه، برای تحکیم «حالت اضطراری»، تغییر خواهد کرد، تدابیری برای تسهیل پس گرفتن ملیت فرانسوی (ابطال) در موارد ارتکاب  جرایم سنگین و اخراج از کشور نیز  گرفته خواهد شد.

هومانیته روزنامۀ کمونیست‌ها، چرخش فرانسوا هولاند، در برابر تروریسم را عنوان کرده و نوشته است که او تجدید نظر در قانون اساسی را اعلام کرد، یک پیمان امنیتی را بجای پیمان ثبات اقتصادی اعلام کرد و خواهان ایجاد یک ائنلاف جدید، با توافق سازمان ملل، برای کوبیدن داعش شد.

در لوموند، زیر عنوان «چرخش امنیتی هولاند» صحبت از مسایل مختلف است. یکی از آنان دیپلماسی است که عبارت از تغییر سیاست خارجی فرانسه یعنی تغیر اولویت در سوریه است. در کنار آن، موضوع نزدیک تر شدن با روسیه هم آمده است. لوموند هم در ادامه از تروریسم و شدیدترشدن قوانین فرانسه، ازدیاد نیروهای امنیتی، تغییر در قانون اساسی برای ازدیاد قدرت حکومت در حالت اضطرار می‌نویسد و اینکه برنامه اقتصادی فرانسه یعنی کسر بودجۀ کمتر از سه درصد، در پشت اولویت اصلی یعنی پیمان امنیتی قرار خواهد گرفت.

در مورد تغییر سیاست در سوریه، در لوموند نقل قولی از فرانسوا هولاند آمده است که میگوید «باید اتحادی از همه کسانی که واقعاً میتوانند بر علیه این ارتش تروریستی بجنگند، بوجود بیاید». رئیس جمهور در دفاع از یک ائتلاف وسیع علیه داعش گفته است که اتحاد با روسیه را در این مسئله کنار نمیگذارد.

در ادامه، چون طرز عمل نظامی هنوز مشخص نشده است، نوشته ای هم در بارۀ سخنان اوباما آمده است که از استراتژی خود در سوریه دفاع میکند و میگوید که با فرستادن نیروی نظامی در این کشور مخالف است.

کمی دور تر، از زبان پوتین میخوانیم که گفته است که فکر  «ائتلاف وسیع علیه داعش» نظر او بود ولی در این نوشته تصریح شده است که کرملین در مورد اینکه بشار اسد باید در قدرت بماند، هنوز هم بسیار قاطع است.

نمایش قدرت در فیگارو به این ترتیب است که زیر عنوان «برعلیه داعش، فرانسه در همه جبهه‌ها وارد حمله شد»، سه عکس و سه نوشته آمده است. اولی در مورد بازرسی‌های متعدد خانه‌های اشخاص مظنون است که به محیط های اسلامگرا تعلق دارند؛ در عکس مربوط به این نوشته، یکی از پلیس های ویژه دیده میشود با ماسک و کاسک و وسایل زیاد امنیتی. دومی سه هواپیمای نظامی را در آسمان به نمایش می‌گذارد و در زیر آن صحبت از ایجاد جبهۀ مشترک با روسیه در مسئلۀ سوریه است. و بالاخره سومی، نمایشی از قدرت سیاسی است؛ در زیر عکس فرانسوا هولاند در حال سخنرانی در کنگره، صحبت از تقویت امکانات ارتش و پلیس است.

در لیبراسیون، از جانب جناح چپ و راست انتقاداتی را هم آورده اند. "پوریا امیرشاهی"، نمیاندۀ حزب سوسیالیست در پارلمان گفته است که حالت اضطراری، درست است ولی برای مدت سه ماه بسیار زیاد است و ما نمیتوانیم قانون اساسی را زیر فشار حالت روحی خود تغییر بدهیم؛ باید که عقلانیت حاکم بماند.

قاطعیت سخنان رئیس جمهور، به گفتۀ لیبراسیون، جناح مخالف را در پای دیوار قرار داده است و اکولوژیست‌ها و کمونیست‌ها را هم اذیت کرده است. در شرح موضوع میخوانیم که اگرچه کمونیست ها و اکولوژیست ها به حالت اضطرار رأی  خواهند داد، ولی تغییراتی را که قرار است در قانون اساسی بیاید، با تردید می‌بینند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید