ترکیه/ انتخابات

تغییر در بافت سیاسی ترکیه و احتمالات در ائتلاف‌های آینده - گفتگو با تورج اتابکی

تورج اتابکی، کارشناس خاورمیانه و آسیای میانه در هلند
تورج اتابکی، کارشناس خاورمیانه و آسیای میانه در هلند

با آوردن حدود ١٣در صد آراء، "حزب دموکراتیک خلق‌ها" وارد پارلمان ترکیه میشود و به دلیل اینکه "حزب عدالت و توسعه" هم اکثریت مطلق را به دست نیاورد، برای تشکیل حکومت آیندۀ این کشور، احزاب باید یک ائتلاف سیاسی جدید را پایه‌گزاری کنند.

تبلیغ بازرگانی

حزب عدالت و توسعه، یا حزب محافظه کار اسلامی ترکیه انتظار داشت که بیشتر از دو سوم پارلمان را از آن خود کند و به این ترتیب، برای اصلاحات در سیستم سیاسی این کشور دستِ باز داشته باشد؛ آنان میخواستند با تغییردادن در قانون اساسی، ترکیه را به سوی یک سیستم ریاستی ببرند، ولی بر اساس نتایج این انتخابات، این حزب حتی نتوانست اکثریت پارلمان را به دست بیاورد؛ یعنی برای ایجاد حکومت، آنان باید با احزاب دیگر، یک ائتلاف تشکیل بدهند. این موضوع را امروز با آقای تورج اتابکی، کارشناس خاورمیانه و آسیای میانه در هلند، بررسی میکنیم.

گفتگو با تورج اتابکی، کارشناس خاورمیانه و آسیای میانه در هلند

آقای اتابکی، با یادآوری این که ترکیه یک کشوریست با مردمان و اقوام متعدد و مذاهب و نظرات متعدد، میگوید که احزاب سیاسی اگر چندصدایی و چندرایی جامعۀ ترکیه را در نظر نگیرند، قدرت آنان دوام نمی‌آورند. "حزب دموکراتیک خلق ها" که برای اولین بار در این انتخابات رأی فراوان به دست آورد، نمایندگی از همین تعدد آراء و نظریات در این کشور میکند.

در مورد آینده و اینکه چه گروه‌هایی میتوانند برای تشکیل دولت با هم ائتلاف کنند؟ آقای اتابکی میگوید که امکانات زیادی وجود دارد. حزب توسعه و عدالت میتواند خودش به تنهایی یک حکومت ضعیف تشکیل بدهد؛ این حزب شاید هم موفق شود یکی دیگر از احزاب را با خود متحد کرده یک ائتلاف اکثریتی بوجود بیاورد. فرضیۀ سوم هم این است که احزاب مخالف، با همدیگر ائتلاف کنند و جدا از حزب "عدالت و توسعه" یک حکومت جدید تشکیل بدهند.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید