آمریکا

تغییرات در آمریکا و پیامدهای احتمالی آن در افغانستان

باراک اوباما تغییرات در پستهای حساس نظامی و اطلاعاتی در کشورش را اعلام کرد
باراک اوباما تغییرات در پستهای حساس نظامی و اطلاعاتی در کشورش را اعلام کرد Reuters

چنانکه انتظار می رفت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه درپستهای حساس نظامی و اطلاعاتی کشورش تغییراتی را وارد کرد.

تبلیغ بازرگانی

بموجب این تغییرات، لئون پانتا، رئیس سازمان سیا به جای رابرت گیتس، به وزارت دفاع آمریکا منصوب شد و جای او را، ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده کنونی نیروهای بین المللی و آمریکایی درافغانستان گرفت. ژنرال جون آلن از مهمترین فرماندهان نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و آسیای جنوبی نیز فرماندهی نیروهای بین المللی و آمریکایی را در افغانستان بجای ژنرال پترائوس، بعهده خواهد داشت.
در بخش دیگری از این تغییرات، رایان کروکر، سفیر پیشین آمریکا در عراق جانشین کارل ایکنبری، بعنوان سفیر آمریکا در افغانستان شده است. انتظار می رود مجلس سنای آمریکا تغییرات پیشنهاد شده از جانب باراک اوباما را بدون ملاحظه خاصی تائید کند.

در گفت و گویی با محمد علی رضوانی، رورنامه نگار و تحلیلگر مسایل سیاسی در افغانستان پیامد های این تغییرات در افغانستان را بررسی کرده ایم  :

گفت و گو با محمد علی رضوانی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل سیاسی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید