تغییر مدیریت یکی از بنیادهای تحت کنترل آیت الله خامنه ای

ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، نوشت که "بنیاد برکت" یکی از نهادهای مالی بسیار ثروتمند تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی مدیر کل خود را تعویض کرده است.

تبلیغ بازرگانی

همین منبع نوشته است که عارف نوروزی به سمت مدیر کل جدید "بنیاد برکت" گماشته شده است. "بنیاد برکت" یکی از نهادهای "امپراتوری مالی" تحت کنترل آیت الله خامنه ای تحت عنوان "ستاد اجرایی فرمان امام خمینی" است. دارایی این امپراتوری مالی دست کم 95 میلیارد دلار برآورد می شود و عارف نوروزی تاکنون مسئولیت ادارۀ املاک "ستاد اجرایی" را بر عهده داشته و در این مقام در مدیریت شماری از شرکت های مهم وابسته به "ستاد" نیز حضور و نقشی مهم در ضبط و مصادرۀ اموال بسیاری از ایرانیان به سود "ستاد اجرایی" تحت فرمان آیت الله خامنه ای داشته است.
در حکم عارف نوروزی که به امضای محمد مختار، رییس "ستاد" تحت امر رهبر جمهوری اسلامی ایران رسیده، آمده است که فعالیت های "بنیاد برکت" از این پس توسعۀ بیشتری تحت ریاست مدیر کل جدید آن، عارف نوروزی، خواهد یافت.
خبرگزاری رویترز به تازگی در گزارشی مفصل نوشت که "ستاد اجرایی فرمان امام خمینی" که عملاً به امپراتوری مالی آیت الله خامنه ای بدل شده و ارزش دارایی هایش دست کم به 95 میلیارد دلار بالغ می شود بر پایۀ مصادرۀ منظم اموال ایرانیان از طریق احکام دادگاه های انقلاب یا عادی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی شکل گرفته و استوار شده است.
"بنیاد برکت" که خود را نهادی خیریه در مناطق روستایی معرفی می کند سهم قابل توجه ای در صنعت داروسازی ایران دارد. "بیناد برکت" به دستور شخص آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید