بین المللی

تقاضا از سازمان ملل بقصد تامین امنیت اردوگاه اشرف

یکی از مجروهین حمله به اردوگاه اشرف
یکی از مجروهین حمله به اردوگاه اشرف

تعدادی از سازمان های غیر دولتی که نگران سرنوشت ساکنان  اردوگاه  اشرف در عراق هستند خواهان آن شدند که سازمان ملل متحد نیروئی را به این اردوگاه اعزام کند

تبلیغ بازرگانی

چندین سازمان غیر دولتی دفاع از حقوق بشر امروز از سازمان ملل تقاضا کردند تا امنیت اردوگاه اشرف در عراق را که مجاهدین خلق در آن سکونت دارند بعهده گیرد. " نیلز دو داردل" که یکی از اعضای یک انجمن سویسی است بنام " کمیته همبستگی با اردوگاه اشرف" در یک مصاحبه مطبوعاتی یاد آور شد که سازمان ملل با وجود آنکه خبر کشته شدن سی و چهار نفر را در حمله ارتش عراق به این اردوگاه تایید می کند ، با این حال هیچ اقدام موثری برای تامین امنیت این اردوگاه انجام نداده است.

در این نشست خبری بهزاد نظیری که یکی از اعضای شورای ملی مقاومت است، اظهار داشت که اوضاع در این اردوگاه نگران کننده است. هم اینک اتومبیل های نظامی محل را محاصره کرده و نوک سلاح های خود را به سوی اردوگاه نشانه رفته اند.

این سازمان های غیر دولتی که نگران سرنوشت ساکنان این اردوگاه هستند خواهان آن شدند که سازمان ملل متحد نیروئی را به اردوگاه اعزام کند.

این گروهها معتقدند آمریکا هرگز نباید سرنوشت این اردوگاه را به دست عراق می سپرد.

بهزاد نظیری معتقد است که در غیاب یک اقدام بین المللی امکان یک حمله جدید به این اردوگاه وجود دارد. او در این گفتگو خواهان آن شد که نیرو های نظامی عراق از اطراف اردوگاه دور شوند.

دبیر کل سازمان جهانی علیه شکنجه، اریک سوتا نیز در این مصاحبه اظهار نظر کرد که آغاز جنبش های اعتراضی در کشور های عربی به مخاطرات اردوگاه اشرف افزوده است. او توضیح داد که در مقابل شدت گیری تظاهرات اعتراضی در منطقه، ایران نیز فشارش را علیه مجاهدین که یکی از نیروهای مخالف رژیم محسوب می شوند افزایش می دهد.

خبر گزاری فرانسه یاد آوری می کند که " نوی پیلای" کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نیز حمله نیرو های امنیتی عراق را محکوم کرد و خواهان تحقیقاتی در این زمینه شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید