ایران / داخلی

تقدیر و تشکر رهبر جمهوری اسلامی از خدمات دولت نهم و دهم

ISNA

حدود سه هفته مانده به پایان دوران خدمت دولت دهم و محمود احمدی‌نژاد، آیت الله علی خامنه‌ای رهبرجمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه طی سخنانی در تهران به تجلیل از عملکرد دولت نهم و دهم پرداخت. 

تبلیغ بازرگانی

آیت الله علی خامنه‌ای، که در پنجمین روز ماه رمضان با دیدار با رئیس جمهوری و هیئت وزیران سخن می‌گفت: «تلاش‌های شبانه روزی و بسیار پرحجم و برجسته کردن شعارهای انقلاب در عرصه‌های داخلی و خارج را از ویژگیهای تحسین برانگیز دولت» خوانده و از زحمات و تلاش‌های محمود احمدی‌نژاد و همکاران وی «صمیمانه قدرانی» کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفترآیت الله خامنه‌ای، رهبرجمهوری اسلامی اعضای دولت در این جلسه را نمایی از کار‌ها و خدمات انجام شده خوانده و گفته است: «لازم است این گزارش‌ها به اطلاع مردم برسد.»
رهبرجمهوری اسلامی با اشاره به «تلاش برخی مخالفین، رسانه‌های خارجی و برخی‌ها در داخل برای نادیده گرفتن تلاش‌های دولت» افزوده است: «بعضی حتی کارهای ملموس دولت را نیز انکار می کنند اما مهم این است که تلاش‌ها و زحمات انجام شده در فضای عمومی کشور بیان و ثبت شود».
آیت الله خامنه‌ای افزوده است: درهشت سال اخیرهمه احساس و درک کردند که رئیس جمهورمحترم و همکاران ایشان، با تحمل سختی‌ها، نسبت به همه دولت‌ها و دوره‌های دیگر، کارهای بسیار پرحجم و پرشتابی انجام می‌دهند که این واقعیت، نکته برجسته و قابل تقدیراست.

رهبرجمهوری اسلامی ایران درادامه سخنان خود خطاب به اعضاء دولت‌های، درحال پایان ودرحال برآمدن، تاکید کرده است که: اهداف، انگیزه‌ها و شیوه‌های انقلابی در مجامع جهانی از جمله کارهای بزرگ دولت است.
وی طرح و تقویت شعارهای انقلاب را کاری ضروری برشمرده و گفت است: «جبهه ضد انقلاب سعی فراوان کرده است این شعار‌ها را کمرنگ ومحو نماید و آن‌ها را به تدریج به ضد ارزش تبدیل کند اما موفق نشده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید