ایران- آمریکا

تلاش آمریکا برای جلوگیری از تأثیر گذاری تحریم ها بر مردم ایران

وزارت خزانه داری آمریکا
وزارت خزانه داری آمریکا DR

مسئولان دولت آمریکا اعلام کردند که این کشور سرگرم مطالعه و بررسی اعمال تحریم هائی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است اما این بررسی با توجه به این نکتۀ مهم صورت می گیرد که تحریم های احتمالی به زیان جوانان ایران نباشد و باری بر دوش آنان ننهد.

تبلیغ بازرگانی

یکی از مسئولان وزارت خزانه داری آمریکا طی سخنانی در جمع اعضای مجلس نمایندگان این کشور گفت اندیشۀ تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فراموشی سپرده نشده و کماکان چون تمامی گزینه های دیگری که می توانند به گونه ای "سخت" و "معتبر" بر ایران اثر گذار باشند مطرح است.
مسئول آمریکائی افزود اما آمریکا نمی خواهد فوراً در این عرصه اقدام کند.
به گفتۀ مقام وزارت خزانه داری آمریکا، واشنگتن می خواهد مطمئن شود که تحریم بانک مرکزی و تحریم های دیگر به افزایش قیمت نفت که به نفع ایران خواهد بود منجر نخواهد شد.
در وزارت امور خارجۀ آمریکا نیزیکی از مسئولان این وزارت خانه تأکید کرد که تشدید تحریم ها و مجازات ها علیه جمهوری اسلامی ایران اگر به گونه ای صورت گیرد که مردم ایران را در فشار بگذارد، حاصلی جز دور کردن و بیگانه کردن این مردم با آمریکا نخواهد داشت.
این مقام آمریکائی افزود تمامی تلاش ها باید صورت گیرد تا تشدید تحریم ها چنان پیامدهائی نداشته باشد و مردم ایران را به گروگان دولت تهران تبدیل نکند.

باید این نکته را یادآوری کنیم که چین و روسیه تا کنون با اعمال تحریم های تازه ای علیه ایران با توجه به آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت های هسته ای ایران مخالفت کرده اند.

به این ترتیب، احتمال تصویب چنین تحریم هائی در شئورای امنیت امنیت سارمان ملل متحد دست کم در حال حاضر وجود ندارد و آمریکا و اتحادیۀ اروپا ممکن است خارج از چهارچوب سازمان ملل به اعمال تحریم هائی علیه جمهوری اسلامی ایران دست بزنند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید